Hoppa till innehållet
Strömställare i brons, utförd av Christian Eriksson åt Hjalmar Lundbohm. Placerad i disponentgården
Strömställare i brons, utförd av Christian Eriksson åt Hjalmar Lundbohm. Placerad i disponentgården LKAB Kiruna. Foto: Curt Persson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Forskningsprojekt

Publicerad: 19 september 2012

Här listas forskningsprojekt som för närvarande bedrivs av Historia, LTU. För mer information om projekten, vänligen kontakta våra forskare och doktorander.

Enheten för historia karaktäriseras av ämnets medverkan i forsknings- och utbildningssatsningar som syftar till att lösa viktiga samhällsutmaningar i vår samtid. Ett exempel är inom polarforskningen. Den arktiska regionen präglas idag av förändringstryck från snabba klimatförändringar tillsammans med näringslivsintressen inom råvaruutvinning, turism och sjöfart. Detta skapar utmaningar för människor som lever och verkar där såväl som för arbetet att uppnå de globala hållbarhetsmålen. Genom att producera kunskap om hur aktörer i norr hanterat liknande förändringsprocesser i det förflutna, bidrar vi på enheten för historia, tillsammans med forskare inom andra discipliner, till att producera ny kunskap om hur vi bäst kan hantera förändringar samt till att undervisa framtida beslutsfattare om problemens komplexitet.

Medarbetare vid enheten för historia har också bidragit till den av svenska regeringen tillsatta utredningen om statens övergrepp mot tornedalingar, meänkielitalande och kväner. Vi producerar här kunskap om handlingar i det förflutna för att skapa förutsättningar att åstadkomma försoning i framtiden. Denna forskning anknyter till ett bredare forskningsfält, om hur historia och kulturarv konstrueras och används i vår samtid, till vilket enheten för historia bidrar. Det finns idag en tillväxt av antidemokratiska rörelser som använder berättelser om det förflutna i syfte att bana väg för ett annat samhälle. Historia och kulturarv har också använts för att legitimera övergrepp och brott mot mänskliga rättigheter, både idag och i det förflutna. Historiker har här ett särskilt ansvar – inte bara för att bidra till en mångsidig kunskap om historia, utan också för att belysa vad ett destruktivt historiebruk kan få för konsekvenser och därmed bidra till kritiskt tänkande.

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt