Hoppa till innehållet

Forskningsprojekt

Publicerad: 19 september 2012

Nedan följer exempel på forskningsprojekt som för närvarande bedrivs Historia, LTU. För mer information om projekten, vänligen kontakta våra forskare och doktorander.

Universitetet leder projekt om Luleås 400-åriga historia

Den 12:e juli 2021 fyller staden Luleå 400 år. Förutom att jubileet kommer att firas med olika arrangemang bedriver Luleå tekniska universitet även ett stort historieprojekt med syfte att öka kunskapen om Luleås historia och dess utveckling från jordbruksbygd till ett modernt samhälle. Mer om projektet

Kontaktperson: Roine Wiklund

Förverkligandet av en radikal energiomställning i industrin: FoU och stat-industri samverkan under fyra decennier

Bidragsgivare: Energimyndigheten

Projektets övergripande mål är att analysera betydelsen av branschgemensam forskning och utveckling (FoU) samt samverkan stat-industri för den svenska pappers- och massaindustrins energieffektiviseringsarbete under perioden 1970 till 2010. Detta ska öka kunskapen om hur den institutionella, ekonomiska och politiska utvecklingen påverkade teknikutvecklingsarbetet och arbetet med energiåtgärder. Projektet kommer även att identifiera de viktigaste lärdomarna av detta för pågående energiomställningar av svensk industri.

Kontaktperson: Kristina Söderholm

Environmental Permitting and Regulation in the Mining Industry


Samarbete mellan teknikhistoriker, nationalekonomer och rättsvetare vid Avdelningen för samhällsvetenskap, LTU.

FD Kristina Söderholm och FD Roine Wiklund deltar i projektet.

Finansiär: Hjalmar Lundbohm Research Centre (HLRC)
 

Urfolksrättigheter och naturvårdsskydd i Fennoskandinavien

Kontaktperson: Lars Elenius

Finansiär: Formas

Historiebok och encyklopedi om Barentsregionen

Ett transnationellt utbldningshistoriskt projekt som behandlar Barentsregionen.

Kontakperson: Lars Elenius

Finansiär: International Polar Year (IPY) och Interreg.

Järnhantering i fångstmiljö

Bidragsgivare: Vetenskapsrådet

In 2009, archaeologists at the Museum of Norrbotten made unique findings of ironworking in upper Norrland. These suggest that steel was produced and further processed already 2200 years ago in a society with hunting and fishing as economic base. The findings also indicate technical contacts eastward, without direct links to the south. This goes against a tenacious belief among scientists and others that upper Norrland for long was a passive recipient and thus no active partner in ironworking. The region's active phase in ironworking history has typically been considered to have started first in the early modern period, fuelled by influences from the south. This view has for long affected archaeological and historical research which thus has treated early ironworking in upper Norrland a subordinate research topic. The main purpose of this project, where archaeologists and historians of technology work together, is therefore to contribute to a reassessment of the diffusion of ironworking in northern Europe by generating more knowledge and publish research on ironworking in upper Norrland which can question and challenge the traditional perceptions. We will gain knowledge by analyzing archaeological materials found during archaeological investigations and as individual findings in the region since the early 1900s, but which so far have been almost completely unprocessed. We will also carry out further archaeological investigations in the village Vivungi, 80 km east of Kiruna.

Kontaktperson: Kristina Söderholm

Porträtt bild av Carina Bennerhed och Kristina Söderholm