Hoppa till innehållet

Järn i norr

Publicerad: 18 maj 2021

Sedan 2016 bedriver Luleå tekniska universitet och Norrbottens museum det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Järn i Norr med syftet att klarlägga den tidiga introduktionen av järnhanteringen i norra Skandinavien med utgångspunkt i jakt- och fångstsamhällenas roll i processen.

Sedan 2016 bedriver Luleå tekniska universitet och Norrbottens museum det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Järn i Norr. Syftet är att klarlägga den tidiga introduktionen av järnhanteringen i norra Skandinavien med utgångspunkt i jakt- och fångstsamhällenas roll i processen. En viktig del av projektet är att fortlöpande kommunicera forskningresultaten med allmänheten. Genom nyskapande forskningsförmedling har vi blandat traditionella förmedlingsmetoder med teater och skolverksamhet. Under 2019 genomförde vi ett järnframställningsexperiment i byn Vivungi utanför Kiruna. Experimentet utfördes i nära samarbete med lokalbefolkningen och baserades på en rekonstruktion av en 2000 år gammal järnframställningsplats som undersöktes på orten.

Arctic iron production, experimental archeology and research:

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Youtube.

Arktisk järnframställning, experimentell arkeologi och forskning

Detta videoklipp har blockerats på grund av dina cookie-inställningar.
Acceptera marknadsföringscookies eller se videoklippet på Vimeo.