Hoppa till innehållet

Pandemi i norr: Resiliens och social mobilisering under Covid19 pandemin med fokus på Norrbotten

Pandemi i norr är ett forskningsprojekt vars övergripande syfte är att samla in erfarenheter och fånga upp social mobilisering, dels utifrån länets specifika karakteristik och geopolitiska position, dels med särskilt fokus på urfolket samer och renskötsel, samt äldreboenden-demensvården.

Enkät till samiska slöjdare, konstnärer och designer (duojár) om pandemin

Frågorna i enkäten handlar om ditt arbete och om och hur den pågående Covid-19 pandemin påverkat det.

Bovdehus dutnje gii leat sámi duojár dahje dáiddár searvat čálalaš jearahallamii

Dat lea bovdehus dutnje gii leat sámi duojár dahje dáiddár oassálastit čálalaš jearahallamii.