Konferens: Teknik- och vetenskapshistoriska dagar 2019

27 - 29 mar. 2019, 10:00
Kiruna, Folkets hus
Publicerad: 12 september 2018

Den 27 - 29 mars 2019 anordnas den nationella konferensen Teknik- och vetenskapshistoriska dagar i rymd- och gruvstaden Kiruna.

Konferensen anordnas vartannat år och riktar sig till doktorander och forskare inom teknik- och vetenskapshistoria och angränsande forskningsfält samt till personer verksamma inom museisektorn. Arrangör för 2019 års konferens är Svenska Nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria i samarbete med forskningsämnet historia vid Luleå tekniska universitet.