Hoppa till innehållet

Lärarstudenter lär sig glokalt

Publicerad: 2 april 2013

Kursen Lokalsamhället, miljö, kultur och teknik brukar omnämnas som SO-kursen för blivande grundskollärare. Lärarstudenterna ges, inom kursen, grundläggande kunskaper i historia, religion, samhällskunskap och geografi.

– Det är en kurs som behandlar det mesta. Allt från kartografi, demokrati, världsreligionerna, vatten-, energi- och livsmedelsförsörjning, historia med mera. Vår ambition är att förmedla ett "glokalt" perspektiv - att förstå och kunna placera lokalsamhället i ett globalt och historiskt sammanhang, säger Josefin Rönnbäck lektor vid Luleå tekniska universitet.

I kursen varvas forskning och teoretiska kunskaper med olika praktiska och didaktiska övningar, exkursioner och studiebesök. Lärarstudenterna får på så sätt, inte bara få kunskap i olika ämnen, utan också kunskap om hur lärande.

Lärarutbildning
Gunnar Jonsson och Josefin Rönnbäck

– Studenterna får öva sig inför en kommande yrkesroll. Vi ser examinationer inte bara som "kunskapskontroller" utan i hög grad som lärandetillfällen, säger Josefin Rönnbäck.

Storytellning och kålkaka

I kursen ingick bland annat ett studiebesök hos Norrbottens länsmuseum där studenterna fick kunskap om musiepedagogik och "storytellling" - en pedagogisk metod som aktiverar och involverar elever. Metoden baseras på fakta men stimulerar också fantasin och barns inneboende kreativitet. Efter besöket fick studenterna uppgiften att utforma en temadag med detta metod som utgångspunkt.

– Vi har sedan tidigare ett etablerat samarbete med Furuparksskolan i Luleå och de ville gärna delta och därför kom en lokalbuss med 40 elever från årskurs tre tillsammans med tre pedagoger till LTU för att undervisas av lärarstudenterna. Studenterna fick också i uppgift att planera och göra en pedagogisk måltid tillsammans med barnen - verkligen inte det lättaste! En grupp valde att göra kålkaka tillsammans med barnen, en rätt med historisk anknytning till tema-arbetet, säger Josefin Rönnbäck.

Lärarutbildningen
Curt Persson, doktorand och en av de engagerade lärarna i kursen.

Samarbete över institutionsgränserna

Kursen Lokalsamhället, miljö, kultur och teknik är ett samarbete mellan Institutionen för konst, kommunikation och lärande samt Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, vilket skapat lärandetillfällen även för lärarlaget.

 – Det är mycket berikande på många sätt - det blir lärande över ämnesgränser även i lärarlaget och vi har haft och har många givande pedagogiska samtal och diskussioner - inte bara i planeringsfasen av kursen utan under hela kursen. Jag upplever att vi kompletterar varandra på ett bra sätt och att vi har samma målsättning.