Curt Persson
Curt Persson disputerade nyligen med sin avhandling om Hjalmar Lundbohms ledarskap inom LKAB samt hans betydelse för det omgivande samhället. Foto: Melina Granberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Lundbohms ledarskap under lupp

Publicerad: 28 oktober 2015

LKAB grundades 1890. Åtta år senare tillsattes Hjalmar Lundbohm som platschef och blev senare disponent. Han var med och byggde upp gruvan i Kiruna liksom det omgivande samhället och har genom tiderna hyllats för sitt ledarskap, men nu presenterar forskning vid Luleå tekniska universitet en mer mångfacetterad bild.

– Bilden av honom som den gode ledaren lever kvar, och har egentligen aldrig ifrågasatts, säger Curt Persson, doktor inom teknikhistoria vid Luleå tekniska universitet som nyligen disputerade med avhandlingen Hjalmar Lundbohm: En studie om ledarskap inom LKAB 1898–1921.

Etablerade det moderna Kiruna

Lundbohm anses av många ha varit en av de mest betydelsefulla företagsledarna inom gruvindustrin, men enligt Curt Perssons avhandling, var han passé som ledare inom LKAB redan vid 1905. Det berodde på att han representerade ett föråldrat patriarkalt ledarskap. Utanför bolaget, i invånarnas ögon, stod han fortfarande för trygghet och förnyelse – en person som gav invånarna bättre livsvillkor.

– Det patriarkala ledarskapet innebär att företaget ska äga bostäder, affärer och alla samhällsfunktioner. På så vis står de underställda hela tiden i beroendeställning, förklarar Curt Persson.

Lundbohm inspirerades av bröderna William och James Lever som köpte ett stort markområde i Liverpool, där de anlade ett helt samhälle i samband med att de startade en tvålfabrik i slutet på 1880-talet. Det tankesättet tog Lundbohm vidare till Kiruna. Han etablerade skolor, satsade på konst och kultur, byggde toppmoderna bostäder, var engagerad i besöksnäringen och bidrog till att forskningsstationen i Abisko kunde starta.

– Lundbohm kunde ge handlån till privatpersoner och på sätt upplevde människor honom som den som ställde allt tillrätta. I bakgrunden var det kanske han som orsakade att folk hade det taskigt, på grund av att han höll tillbaka löner och så vidare.

En man med många ansikten

Disponenten sågs också som samevän, samtidigt som han drev en segregeringspolitik mot samerna och var engagerad i rasbiologin. Med sin avhandling har Curt Persson velat synliggöra den dualism som omger Lundbohms person, men är noga med att säga att han inte värderar och moraliserar – utan enbart jobbar med fakta och källkritisk forskning.

Lundbohm var på många sätt en kontroversiell person som representerade ett föråldrat ledarskap. Men han var också före sin tid på många sätt och Curt Persson menar att vi kan ha mycket att lära av honom.

– Lundbohm tog ett stort ansvar för samhällsutvecklingen. Om vi ser till idag skulle företag kunna integrera sig mer i samhället där de har sin operativa bas. Varför inte låta gruvarbetare utbilda sig till sjukvårdsbiträden och jobba med det under kriser, istället för att låta dem gå i systemet och vara arbetslösa. Jag tror man kan utveckla människor på det sättet, avslutar Curt Persson.

I media

Kontakt

Curt Persson

Curt Persson, Biträdande universitetslektor

Organisation: Historia, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Taggar