Hoppa till innehållet
Roine Viklund mottar NOAK:s forskarpris
Roine Viklund mottar NOAK:s forskarpris

NOAK:s forskarpris till Roine Viklund

Publicerad: 28 november 2012

NOAK (Norrbottensakademien) som har till huvuduppgift att främja utbildning och forskning vid Luleå tekniska universitet har tilldelat Roine Viklund forskarpris för sin avhandling i teknikhistoria.

Norrbottens Akademiens motivering:

Roine Viklund disputerade vid LTU våren 2012 i teknikhistoria. Avhandlingens titel är: ”Riksgränsbanans elektrifiering, stat och företag i samverkan: 1910-1917”. Viklund har i sin avhandling på ett förtjänstfullt sätt analyserat en viktig del av Norrbottens historia och den har omnämnts som en av de stora Norrbottensavhandlingarna. Det är ett mycket stort empiriskt material som Viklund analyserat med hjälp av samhällsvetenskaplig metod och teori. Viklund både enkelt och vetenskapligt beskriver elektrifieringen av Riksgränsbanan som belyser den oerhörda komplexitet som projektet förde med sig av såväl tekniska- som mer geografiska- och klimatrelaterade skäl. Avhandlingen har uppmärksammats utanför LTU vid flera tillfällen. NOAK finner Roine Viklund vara en värdig mottagare av årets forskarpris.”

Priset 20 000kr, diplom och bok.