Hoppa till innehållet

Flaggdag för samisk medborgarrättsaktivist

Publicerad: 29 november 2021

Den 29 november är det allmän samisk flaggdag i Sverige, Norge, Finland och Ryssland för att hedra och uppmärksamma medborgarrättsaktivisten och demokratiförkämpen Elsa Laula Renbergs födelsedag.

Elsa Laula Renberg (1877-1931) var en stridbar politiker och samisk medborgarrättsaktivist som också engagerade sig i kampen för kvinnors politiska rösträtt. Hon anses vara en förgrundsgestalt när det gäller samers organisering.  År 1904 bildade hon den första samiska riksorganisationen Lapska Centralförbundet och blev dess första ordförande. Samma år skrev hon också den mycket omtalade kampskriften "Inför lif eller död? Sanningsord i de lappska förhållandena". År 1917 tog hon initiativ till det första samiska samnordiska stormötet i Tråante/ Trondheim

Vid 100-årsfirandet av stormötet fattade Samerådet beslutet att göra Elsa Laula Renbergs födelsedag den 29 november till allmän samisk flaggdag i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Luleå tekniska universitet hissar den samiska flaggan på samtliga av sina universitetsorter vilka alla ligger inom samiskt område och på olika samebyars renbetesmarker.