Hoppa till innehållet
Josefin Rönnbäck
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Josefin Rönnbäck ny ledamot i Kungliga bibliotekets forskningsråd

Publicerad: 8 februari 2022

Josefin Rönnbäck har utsetts till ny ledamot i Kungliga bibliotekets (KB) forskningsråd.

Forskningsrådet är ett strategiskt rådgivande organ för KB i forskningsrelaterade frågor och fungerar som en länk mellan KB och forskarsamhället. Rådet bistår KB med omvärldsanalys för att säkerställa att forskningsstödjande verksamhet och samlingar uppfyller forskarsamhällets aktuella och framtida behov.

Forskningsrådet består av 10 – 15 externa medlemmar. Ordföranden och ledamöterna i rådet utses för en mandatperiod på tre år av riksbibliotekarien efter förslag från forskningsrådssekreteraren. Ordföranden och ledamöterna ska ha erfarenhet av forskning och/eller forskningsinfrastruktur samt representera en bred akademisk bas med ämnesmässig, huvudmannamässig och geografisk spridning. 

Josefin Rönnbäck är universitetslektor i historia. Hennes forskning handlar framför allt om genus, demokrati och medborgarskap.