Hoppa till innehållet
DSC_0660.jpg

Josefin Rönnbäck om ironi som vapen

Publicerad: 5 september 2012

”Det är politisk rösträtt som gör mannen till man. Och frånvaron av politisk rösträtt gör kvinnan till kvinna. Om kvinnorna fingo politisk rösträtt skulle man ju inte längre veta vem som var man eller kvinna – och tror ni då inte att livet skulle förlora något av sin poesi och romantik?”

Josefin Rönnbäck, universitetslektor i historia vid LTU, har tillsammans med Christina Florin medverkat i ett kapitel i boken Könspolitiska texter I. Utgångspunkten för kapitlet är rösträttskämpen Frigga Carlbergs ironiserade uttalande från 1913 som står att läsa ovan. Författarna skriver att de fastnade för monologen eftersom den lyckas sammanfatta och illustrera många ”tidstypiska och intressanta företeelser i den svenska rösträttsrörelsen” med hjälp av ironi.

Könspolitiska nyckeltexter I–II

Könspolitiska nyckeltexter I–II innehåller ”nycklar” in i historiska debatter som har haft stor betydelse i sin samtid och/eller för ett mer jämställt Sverige. Alla dessa ”nycklar” analyseras av forskare och placeras i sitt historiska sammanhang.

Volym I har undertiteln ”Från äktenskapskritik till sexualupplysning” och sträcker sig över perioden 1839-1930. Volym II har undertiteln ”Från befolkningskris till talibantal” och sträcker sig över perioden 1930-2002.

Böckerna har fått stor medial uppmärksamhet i både radio och TV. Det har arrangerats ett antal seminarier runt om i Sverige kring de olika frågeställningarna. Böckerna har också uppmärksammats och fått positiva recensioner i många tidskrifter och dagstidningar. Några av dessa är: