Kristina Söderholm
Kristina Söderholm

Kristina Söderholm

Professor
Luleå tekniska universitet
Historia
Samhällsvetenskap
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Kristina.Soderholm@ltu.se
0920-491541
A306 Luleå

Publikationer

Artikel i tidskrift

Environmental Regulation in the Pulp and Paper Industry (2019)

Impacts and Challenges
Söderholm. P, Bergquist. A, Söderholm. K
Current Forestry Reports, Vol. 5, s. 185-198
Kapitel i bok, del av antologi

Miljöprövningens roll för industrins utsläppsreduktion (2019)

erfarenheter från svenska pappers- och massabruk, 1981–2013
Söderholm. K, Söderholm. P, Gustafsson. S, Sundin. T
Ingår i: Miljörätten och den förhandlingsovilliga naturen
Artikel i tidskrift

Policy and Business Efforts for the Reduced Impact of Mining on Nature (2019)

When Historical Studies Have Something to Offer Policy Makers
Söderholm. K, Wiklund. R
Technology and culture, Vol. 60, nr. 1, s. 192-218
Artikel i tidskrift

Managing the 1970s energy crises in a state-owned mining company (2018)

strategies pursued by the Swedish iron ore producer LKAB
Söderholm. K, Larsson. L, Söderholm. P
Mineral Economics, Vol. 31, nr. 1-2, s. 179-190
Artikel i tidskrift

Pioneering industry/municipal district heating collaboration in Sweden in the 1970s (2018)

Söderholm. K
Energy Policy, Vol. 112, s. 328-333