Skip to content

Publications

Article in journal

Neoliberal trajectories in mining (2020)

Comparing Malmfälten and the Pilbara
Ellem. B, Sandström. J, Persson. C
European journal of industrial relations, Vol. 26, nr. 3, s. 297-312
Article in journal

Sveriges genusforskarförbund uppmärksammar urfolksperspektiv och urfolksrättigheter (2020)

Öhman. M, Mulinari. D, Strid. S
Tidskrift för Genusvetenskap, Vol. 41, nr. 1-2, s. 178-181
Article in journal

Environmental Regulation in the Pulp and Paper Industry (2019)

Impacts and Challenges
Söderholm. P, Bergquist. A, Söderholm. K
Current Forestry Reports, Vol. 5, s. 185-198
Conference paper

Flooding Luleå city (2019)

Perspectives on hydropower, mining, dam safety and flood risk governance
Öhman. M
Paper presented at : NESS2019: Social Science in Our Time, Luleå University of Technology,June 9-12, 2019
Article in journal

”Inget för de lärde?” Diskussionerna om lokaliseringen av de tekniska elementarskolorna i Sverige i mitten av 1800-talet (2019)

Nilsson. F, Grönberg. P
Historisk Tidskrift (S), Vol. 139, nr. 2, s. 251-281