Hoppa till innehållet
Foto: Curt Persson
Kiruna Foto: Curt Persson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Sörlin Sverker (ed.). 2023. Resource extraction and Arctic communities:the new extractivist paradigm

Publicerad: 10 januari 2023

Cambridge: Cambridge University Press

I en ny antologi på temat resursutvinning och arktiska samhällen, med Sverker Sörlin som redaktör, bidrar LTU-medarbetarna Dag Avango, Judit Malmgren och Curt Persson med tre kapitel.

Bokens författare består av ett globalt, tvärvetenskapligt team av forskare som undersöker den arktiska regionens långvariga roll som leverantör av mineraler, fossil energi och marina resurser, vilken nu övergått till att även tillhandahålla sällsynta jordartsmetaller, förnybar kraft, vildmarksturism och vetenskaplig kunskap om klimatförändringar. Detta innebär både geopolitisk och miljömässig stress på den arktiska regionen.

Kapitlet Mining Towns in Transition (Judit Malmgren, Dag Avango, Curt persson, Annika E. Nilson, Thierry Rodon) jämför gruvstäderna Kiruna i Sverige och Schefferville i Kanada, och hur dessa samhällen hanterat den ekonomiska kris som drabbade gruvindustrin under 1970 och 1980-talen. Länk: http://ltu.diva-portal.org/.../diva2:1718693/FULLTEXT01.pdf

Kapitlet Remediating Mining Landscapes (Anne-Cathrine Flyen, Dag Avango, Sandra Fischer, Camilla Winqvist) behandlar samhälleliga utmaningar gällande efterbehandling av övergivna gruvor, med gruvorna Nautanen i Norrbotten, Sveagruva-Lunckefjell på Svalbard som fall.

Kapitlet Heritage for the Future: Narrating Abandoned Mining Sites (Dag Avango, Élise Lépy, Malin Brännström, Hannu I. Heikkinen, teresa Komu, Albina Pashkevic, Carl Österlin) handlar om hur olika aktörer använder arv från tidigare gruvdrift för att legitimera/hindra ny gruvdrift. Detta undersöks med det nedlagda gruvsamhället Laver i Norrbotten, samt Hannukainen i Finland som fall.

Länk: https://www.cambridge.org/.../4AE15D46E8DB92401FF27959AC6...

Boken, som är open access, finner ni i fulltext här: https://www.cambridge.org/.../9B174243EDD9436BBA7EA1CC817...