Josefin Rönnbäck moderator i Aula Aurora 8 mars 2011.
Josefin Rönnbäck som moderator i Aula Aurora Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Uppdragsutbildningar

Publicerad: 24 augusti 2012

Vi erbjuder uppdragsutbildningar som handlar om:

- Att motverka rasism och främlingsfientlighet
- Teknik i skolan (fsk, f-9, ämneslärare)
- Värdegrund, genusvetenskap, jämställdhet
- Invandring ur ett historiskt perspektiv
- Genushistoria
- Genuspedagogik
- De nationella minoriteternas historia

Vi kan också skräddarsy uppdragsutbildningar, fortbildningskurser och olika typer av temadagar, antingen på distans (nätbaserade) eller på plats.

Flera av forskarna och lärarna har anlitats som föreläsare av myndigheter (Skolverket), länsstyrelser, landsting och kommuner. De har även anlitats av företag (LKAB), Svenska kyrkan, museer, ideella organisationer (Rädda Barnen) med mera.

Flera har anlitats som moderatorer och gästföreläsare i olika sammanhang.

Kontakta roine.wiklund@ltu.se och/eller olle.hage@ltu.se för mer information.