Dag Avango
Dag Avango

Dag Avango

Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Historia
Samhällsvetenskap
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
dag.avango@ltu.se
0920-491573
A311 Luleå

Dag Avango är professor i historia, specialiserad på teknikhistoria och kulturarv, inriktning mot senmodern tid. Hans forskning ligger i gränssnittet mellan arkeologi och historia, kombinerande teoretiska ansatser och metoder från historia, arkeologi och STS. I sin forskning har Avango undersökt interaktionen mellan människor och ting i historiska förändringsprocesser. Hans fokus har varit på polartrakterna, utvinningen av naturresurser och kulturarvsprocesser.