Researchsubject eislab

EISLAB EIS Arkitektur

EIS arkitektur gruppen vid EISLAB bedriver forskning om design metoder, verktyg och realiseringar av Inbyggda system.
Nyckeln till vår forskning är begreppet reaktivitet, reaktivitet i den meningen att ett system reagerar på händelser, antingen internt i systemet eller orsakats av dess omgivning.
Mer information finns på den engelska sidan