Hoppa till innehållet
ID_LTU_webb
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Design

Design omfattar vetenskapliga och konstnärliga frågeställningar om hållbar design av teknik, kommunikation, tjänster, miljöer och system med utgångspunkt i individens och samhällets förutsättningar och utmaningar.

Nyheter
ÅWN
Professorsföreläsning inkluderande design

Runt omkring oss finns designlösningar som inte alltid fungerar för användaren. Designlösningar som är anpassade efter att användaren ska göra på ett visst sätt eller vara en viss person. Det kan vara alltifrån visuell kommunikation, fysiska produkter, interaktioner och tjänster till platser och miljöer. Åsa Wikberg Nilssons professorsföreläsning handlar om hur man skapar inkluderande designlösningar genom att vara normkritisk i sitt arbete och ta hänsyn till bland annat kön, etnicitet, ålder och funktionsvariation.

Civilsamhället en viktig aktör för långtidsarbetslösa

Det finns en kunskapslucka gällande civilsamhällets roll i att integrera människor som står långt från arbetsmarknaden. Det menar forskare i en ny forskningsrapport. – Civilsamhällets organisationer kan hjälpa människor i målgruppen genom sin goda inblick i deras livssituation, säger Malin Lindberg, professor i genus och teknik och en av forskarna bakom rapporten,

Så kan tyst kunskap kommuniceras

I en ny avhandling från Luleå tekniska universitet analyseras den grafiska designerns kreativa process, hur den påverkas av digitala och analoga arbetsmetoder samt hur designerns tysta kunskap kan synliggöras.

Digitalt
Digitala jämställdhetsverktyg kräver multikompetens

Det har blivit allt vanligare med olika former av digitala verktyg i jämställdhetsarbetet på företag och andra organisationer. Malin Lindberg, professor i genus och teknik, har analyserat två processer där akademin i samverkan med företag och andra samhällsaktörer har tagit fram nya digitala jämställdhetsverktyg.

Gungar
Killar mer nöjda med fritidsutbudet i Piteå

Flickor är inte lika nöjda som pojkar med fritidsutbudet i Piteå kommun. Att vara fritidsaktiv tycks också påverka i vilken utsträckning som ungdomarna har prövat på eller regelbundet använder sig av tobak, alkohol och narkotika. Det visar en pågående studie av fritidsaktiviteter bland högstadieungdomar i Piteå kommun, Ung 2.0, som genomförs av forskare vid Luleå tekniska universitet.

Åsa Wikberg-Nilsson och Jörgen Normark Foto: Åsa Stubbfält
Design för en hållbar framtid

Forskare i industriell design vid Luleå tekniska universitet utvecklar en digital tjänst som ska motivera människor till att göra klimatsmarta val i vardagen.

stad stadsplanering
Handbok för tillgänglig stadsutveckling

Forskning visar att ökad kunskap om normkritik hos de som jobbar med stadsplanering och förändrade arbetssätt är nycklar till att bygga attraktiva, inkluderande och hållbara städer. I en ny handbok för tillgänglighetsdesign presenteras fem principer och arbetssätt som ifrågasätter sociala normer och inkluderar fler.

Vill ta tillvara gammal kunskap inom renslakt

I ett nytt projekt inom Interreg Sápmi utvecklas en nyskapande utbildning för att göra småföretagare inom rennäringen mer konkurrenskraftiga och attraktiva.

Foto: Emma Åsberg och Jennie Olausson
Studenter designar igloo på universitetsområdet

En miljömedveten mötesplats i unik vintermiljö – så beskriver studenter på teknisk design den igloo som de har tagit fram ett koncept för. Deras ritningar och prototyp ska nu förverkligas på universitetsområdet i Luleå under februari.

Agneta Dahlgren
Renaults designchef: ”Jag har haft enorm nytta av min utbildning”

Agneta Dahlgren jobbar idag som designchef på Renault. 2016 utsågs hon till årets kvinna i den franska bilsektorn. Tiden i Luleå beskriver hon som fantastisk och menar att hennes framgångsrika karriär inte hade varit möjlig utan den solida utbildning som hon fick på Luleå tekniska universitet.