Hoppa till innehållet
ID_LTU_webb
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Design

Nyheter
Gungar
Killar mer nöjda med fritidsutbudet i Piteå

Flickor är inte lika nöjda som pojkar med fritidsutbudet i Piteå kommun. Att vara fritidsaktiv tycks också påverka i vilken utsträckning som ungdomarna har prövat på eller regelbundet använder sig av tobak, alkohol och narkotika. Det visar en pågående studie av fritidsaktiviteter bland högstadieungdomar i Piteå kommun, Ung 2.0, som genomförs av forskare vid Luleå tekniska universitet.

Åsa Wikberg-Nilsson och Jörgen Normark Foto: Åsa Stubbfält
Design för en hållbar framtid

Forskare i industriell design vid Luleå tekniska universitet utvecklar en digital tjänst som ska motivera människor till att göra klimatsmarta val i vardagen.

stad stadsplanering
Handbok för tillgänglig stadsutveckling

Forskning visar att ökad kunskap om normkritik hos de som jobbar med stadsplanering och förändrade arbetssätt är nycklar till att bygga attraktiva, inkluderande och hållbara städer. I en ny handbok för tillgänglighetsdesign presenteras fem principer och arbetssätt som ifrågasätter sociala normer och inkluderar fler.

Vill ta tillvara gammal kunskap inom renslakt

I ett nytt projekt inom Interreg Sápmi utvecklas en nyskapande utbildning för att göra småföretagare inom rennäringen mer konkurrenskraftiga och attraktiva.

Foto: Emma Åsberg och Jennie Olausson
Studenter designar igloo på universitetsområdet

En miljömedveten mötesplats i unik vintermiljö – så beskriver studenter på teknisk design den igloo som de har tagit fram ett koncept för. Deras ritningar och prototyp ska nu förverkligas på universitetsområdet i Luleå under februari.

Agneta Dahlgren
Renaults designchef: ”Jag har haft enorm nytta av min utbildning”

Agneta Dahlgren jobbar idag som designchef på Renault. 2016 utsågs hon till årets kvinna i den franska bilsektorn. Tiden i Luleå beskriver hon som fantastisk och menar att hennes framgångsrika karriär inte hade varit möjlig utan den solida utbildning som hon fick på Luleå tekniska universitet.