Industriell design

Forskning i industriell design bedrivs i följande områden:

• Konstruktions-teknik och utveckling av metoder som används med modern designteknik
• Design i små och stora företag
• Multidisciplinär samverkan i design
• Kulturella aspekter på globala design
• Ergonomi och design

Nyheter

DSC_9275_ÅsaWikbergNilssonLTU.jpg

Åsa Wikberg-Nilsson

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
Industriell design
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
0920-491342