Industriell design

Forskning i industriell design bedrivs i följande områden:

• Konstruktions-teknik och utveckling av metoder som används med modern designteknik
• Design i små och stora företag
• Multidisciplinär samverkan i design
• Kulturella aspekter på globala design
• Ergonomi och design

Kontakt

Åsa Wikberg-Nilsson

Åsa Wikberg-Nilsson, Biträdande professor

Telefon: 0920-491342
Organisation: Industriell design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle