Skog
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Från macho till modern: Jämställdhet i skogsbrukets arbetsorganisationer

Publicerad: 19 januari 2014

Luleå tekniska universitet driver projektet i syfte att hitta, testa och utveckla praktiska metoder för jämställdhet i skogsbrukets arbetsorganisationer i nära samarbete mellan universitetets genusforskare och två av skogsbrukets organisationer: Sveaskog och Skogstekniska klustret.

Projektägare: Luleå tekniska universitet

Finansiär: VINNOVA

Tidsperiod 1 okt 2013-31 aug 2015

Projektet ska hitta, testa och utveckla praktiska metoder för jämställdhet i skogsbrukets arbetsorganisationer i nära samarbete mellan genusforskare vid Luleå tekniska universitet och två av skogsbrukets organisationer: Sveaskog och Skogstekniska klustret.

Målet är att skapa praktisk och teoretisk kunskap om både jämställdhet och ojämställdhet i skogsbrukets arbetsorganisationer för att sedan använda denna kunskap till att vidareutveckla skogsbrukets arbetsorganisationer från ”macho” till ”modern”.

De deltagande organisationerna – Sveaskog och Skogstekniska klustret – har båda bedrivit jämställdhetsarbete under ett flertal år med viss framgång och vill nu komma längre i sitt jämställdhetsarbete med hjälp av genusforskare. Detta sker genom så kallad ”interaktiv forskning” där kunskap utvecklas gemensamt mellan forskare och deltagande organisationer.

Projektet kommer att 1) följa och analysera pågående jämställdhetsinsatser i de deltagande organisationerna, 2) undersöka hur genusteorier kan användas för att urskilja vilka organisatoriska strukturer, arbetsplatskulturer och föreställningar om kön som befäster respektive utmanar skogsnäringens genusstrukturer, 3) organisera ”design teams” i de deltagande organisationerna för att hitta, testa och utveckla praktiska metoder för jämställdhet i skogsbrukets arbetsorganisationer, 4) arrangera öppna workshops för att diskutera och sprida de erfarenheter som görs i projektet.

  Ett sedan tidigare etablerat nätverk av akademi, samhälle och näringsliv fungerar som referensgrupp i projektet. Där ingår Luleå tekniska universitet, SLU, Umeå universitet, Linnéuniversitetet, Sveaskog, Norra skogsägarna, Skogstekniska klustret, Länsstyrelsen i Västerbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten.

 

Medverkande

Forskare:

Lena Abrahamsson, professor vid Luleå tekniska universitet

Ylva Fältholm, fd professor vid Luleå tekniska universitet

Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet

Kristina Johansson, forskare vid Luleå tekniska universitet

Maria Johansson, doktorand vid Luleå tekniska universitet

 

Konsult:

Helena Österlind, Klabböle konsult

 

Organisationer:

Skogstekniska klustret

Skogsriket i Norrbotten och Västerbotten

 

Företag:

Sveaskog

Komatsu Forest

Indeaxtor Rotator Systems

 

Kontakt

Projektkoordinator Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet

E-post: malin.lindberg (at) ltu.se

 

Projektledare Lena Abrahamsson, Luleå tekniska universitet

E-post: lena.abrahamsson (at) ltu.se