Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Inkluderande innovation i skärningspunkter

Publicerad: 25 september 2016

I samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Piteå Science Park och RISE Interactive har en modell utvecklats för inkluderande innovationsprocesser, där skärningspunkter mellan olika kompetenser, organisationer och branscher tillvaratas.

Bakgrund

Bakgrunden till samarbetet är det glapp som identifierats i innovationsprocesser och innovationssystem, där största delen av de som involveras är män inom mansdominerade yrken, företag och branscher. Glappet upplevs utgöra ett hinder för Piteå Science Parks och RISEs ambition att bidra till hållbar regional utveckling, med attraktiva livs- och arbetsmiljöer. Detta eftersom den ambitionen kräver att alla människors kompetens och kreativitet tillvaratas, oavsett kön, etnicitet, funktion m.m.

Tidigare forskning vid Luleå tekniska universitet visar att det finns inkluderande potentialer i skärningspunkter mellan olika kompetenser, organisationer och branscher, vilket använts i modellutvecklingen för att skapa synergieffekter mellan det könsbalanserade området kulturella och kreativa näringar och de mansdominerade områdena IT och energi- och miljöteknik.

Modellen

Modellen har utarbetats i nära samverkan mellan forskare vid Luleå tekniska universitet och innovationsfrämjare vid Piteå Science Park och RISE. Modellutvecklingen tog avstamp i genomförandet av Piteå Science Parks och RISE gemensamma projekt ”Konceptfabriken”, som syftade till att främja innovation i skärningspunkterna mellan olika branscher.

Den utvecklade modellen ser ut såhär:

Figur Innovativa skärningspunkter.jpeg

 

Medverkande

Malin Lindberg, professor vid industriell design, Luleå tekniska universitet

Anna Edin, gästprofessor i medie- och kommunikationsvetenskap, Luleå tekniska universitet

Sofia Larsson, seniorforskare, Interactive Institute Swedish ICT

Anna Mård, projektledare, Piteå Science Park

Mer info