Hoppa till innehållet
LTU 1.jpg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Forskarutbildning i design

Har du ett brinnande intresse för att bidra till ny kunskap om hur människor upplever, interagerar med och förändrar världen genom design och innovation? Då är du kanske rätt person att doktorera i design!

Vid design kan du doktorera inom ett brett spektrum av design- och innovationsrelaterade områden. Exempelvis inom produktdesign, servicedesign, social innovation, inkluderande och normkreativ design, kön och jämställdhet inom teknik och innovation, grafisk design och visuell kommunikation.

Det är en 4-årig forskarutbildning som leder till en doktorsexamen i filosofi. Som doktorand i idesign studerar du doktorandkurser omfattande 60-90 hp och genomför ett forskningsprojekt omfattande 150-180 hp.

Forskarutbildningskurser

Du deltar i doktorandkurser vid industriell design vid Luleå tekniska universitet och eventuellt vid andra ämnen, institutioner och lärosäten. Kurserna bidrar till din doktorsexamen och stöder dig inom områden som forskningsdesign, vetenskapsfilosofi, skrivande och publicering, samt inom områden som är specifika relevanta för ditt specifika forskningsområde. Du genomför din forskarutbildning som en del av Forskarskolan i människa och teknik, vid Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, vid Luleå tekniska universitet.

Aktuella doktorandkurser

Introduction to Design Research - Approach, Method and Proposal (7.5 ECTS)

Design Research Methods (7.5 ECTS)

Anmälan

Du kan anmäla dig till doktorandstudier på ett av tre sätt, genom att framgångsrikt ansöka och antas:

  • till en doktorandtjänst vid universitetet (alla lediga tjänster listas här). Observera att detta är en konkurrens-process, liksom alla ansökningar om universitetsställningar
  • som extern doktorand, samtidigt som du är anställd och finansierad av ett annat lärosäte eller organisation
  • som stipendiat (detta tillämpas mycket restriktivt)

Observera att du inte kan anmäla dig till doktorandstudier i Sverige genom privata eller självfinansierade arrangemang, till exempel genom betalning av forskarutbildningsavgifter. Du kan läsa mer om finansiering av doktorandstudier här.

För att vara berättigad till doktorandstudier måste du uppfylla de grundläggande kriterierna, som anges i den allmänna studieplanen för industriell design, som finns tillgänglig här. Studieplanen beskriver också inlärningsmålen och kurskraven för dina doktorandstudier.