Hoppa till innehållet
Skog
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Från macho till modern: Jämställdhet i skogsbrukets arbetsorganisationer

Publicerad: 19 januari 2014

Projektet syftar till att hitta, testa och utveckla praktiska metoder för jämställdhet i skogsbrukets arbetsorganisationer i nära samarbete mellan forskare vid LTU, skogsbolaget Sveaskog och Skogstekniska klustret.

Projektägare Luleå tekniska universitet

Finansiär VINNOVA

Tidsperiod 1 okt 2013 - 31 aug 2015

Projektet ska hitta, testa och utveckla praktiska metoder för jämställdhet i skogsbrukets arbetsorganisationer i nära samarbete mellan genusforskare vid Luleå tekniska universitet och två av skogsbrukets organisationer: Sveaskog och Skogstekniska klustret.

Målet är att skapa praktisk och teoretisk kunskap om både jämställdhet och ojämställdhet i skogsbrukets arbetsorganisationer för att sedan använda denna kunskap till att vidareutveckla skogsbrukets arbetsorganisationer från ”macho” till ”modern”.

De deltagande organisationerna – Sveaskog och Skogstekniska klustret – har båda bedrivit jämställdhetsarbete under ett flertal år med viss framgång och vill nu komma längre i sitt jämställdhetsarbete med hjälp av genusforskare. Detta sker genom så kallad ”interaktiv forskning” där kunskap utvecklas gemensamt mellan forskare och deltagande organisationer.

Projektet kommer att 1) följa och analysera pågående jämställdhetsinsatser i de deltagande organisationerna, 2) undersöka hur genusteorier kan användas för att urskilja vilka organisatoriska strukturer, arbetsplatskulturer och föreställningar om kön som befäster respektive utmanar skogsnäringens genusstrukturer, 3) organisera ”design teams” i de deltagande organisationerna för att hitta, testa och utveckla praktiska metoder för jämställdhet i skogsbrukets arbetsorganisationer, 4) arrangera öppna workshops för att diskutera och sprida de erfarenheter som görs i projektet.

Ett sedan tidigare etablerat nätverk av akademi, samhälle och näringsliv fungerar som referensgrupp i projektet. Där ingår Luleå tekniska universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet, Sveaskog, Norra skogsägarna, Skogstekniska klustret, Länsstyrelsen i Västerbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten.

 

Kontakt

Lena Abrahamsson, professor vid Luleå tekniska universitet

Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet

 

Relaterade projekt