Hoppa till innehållet
Orienteringsbok.jpg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Social innovation i Svenska kyrkan

Publicerad: 25 september 2016

Luleå tekniska universitet forskar om sociala innovationer i Svenska kyrkans verksamheter i församlingar, stift och kyrkokansli. Syftet är att identifiera och analysera exempel på kyrkliga sociala innovationer och deras förutsättningar att bidra till förnyelse för individer, organisationer och samhälle.

För Svenska kyrkan bidrar begreppet social innovation till att synliggöra, sammanlänka och förstärka kyrkans nytänkande utvecklingsprocesser, inte minst inom diakoni och välfärd där det finns en kyrklig tradition av att utveckla nytänkande lösningar på samhällsutmaningar och sociala behov. Social innovation bidrar med verktyg och strategier för att stötta, utveckla och sprida dessa lösningar på ett sätt som underlättar långsiktig social förändring på individuell, organisatorisk och strukturell nivå.

Gemensamt för de exemplen på social innovation som identifierats i Svenska kyrkan är att de understryker vikten av att vidareutveckla kyrkans befintliga verksamheter för att förbli relevant i ett föränderligt samhälle och för att stå upp för människovärdet när de ordinarie välfärdssystemen inte lyckas bistå människor i utsatta livssituationer. Exemplen har främst utvecklats inom det diakonala området, men även till viss del inom teologi, mission, gudstjänst och undervisning.

Kontakt

Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet

Cecilia Nahnfeldt, forskare vid Uppsala universitet och Svenska kyrkan

Mer info

Taggar