Hoppa till innehållet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Digitala verktyg för jämställdhet och inkludering

Publicerad: 11 mars 2019

I studien utforskas hur digitala verktyg för jämställdhet och inkludering utformas, sprids och används i organisationer och samhälle. Studien baseras på praktiska exempel från Sverige, i form av digitala appar, tester, processtöd, utbildningar m.m.

Jämställdhetsinsatser i organisationer och samhälle bedrivs ofta med hjälp av olika sorters kunskaps- och metodstöd, t.ex. föreläsningar och rådgivning av experter eller skriftlig facklitteratur och handböcker. Traditionellt sett har stödet varit analogt, i betydelsen att föreläsningar utförts av personer på plats och att litteratur lästs i tryckt format. På senare tid har stödet allt oftare digitaliserats, det vill säga att det utvecklas, sprids och används med hjälp av informations- och kommunikationsteknologi. I denna studie utforskas digitala verktyg för jämställdhet och inkludering som tillvaratar den digitala teknikens mekanismer, i form av appar eller webbsidor med interaktiva funktioner och kombinerade format.

Exempel på studerade verktyg

Appen Power Up med information och exempel på härskartekniker, plus tips om hanteringsstrategier.

Jämställdhetskartan där könsuppdelad statistik om den privata, offentliga och ideella sektorn – samt de nationella jämställdhetsmålen – visualiseras på en digital karta.

Clusjion som gör det möjligt för medarbetare att anonymt berätta om beteenden och händelser på sina arbetsplatser, vilket sedan sammanställs för att kunna skapa en mer inkluderande organisationskultur. 

Vkna webbutbildning som kompetensutvecklar medarbetare och chefer inom jämställdhet och inkludering genom kortfilmer, animationer och diskussionsövningar.

GOEQUAL som lotsar företag och organisationer genom stegvisa insatser för att välja insatsområde, formulera mål, kartlägga nuläget, genomföra åtgärder och utvärdera resultat.

GoHub som aktiverar chefer och medarbetare att delta i och bidra till förändringsarbetet för jämställda och inkluderande organisationer.

Kontakt

Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet