Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Digitala verktyg för jämställdhet och inkludering

Publicerad: 11 mars 2019

I studien utforskas hur digitala stöd och verktyg för jämställdhet och inkludering kan utformas, spridas och användas i organisationer och samhälle. Studien baseras på praktiska exempel från Sverige, som bland annat omfattar digitala appar, tester, modeller, processtöd och utbildningar.

Insatser för jämställdhet och inkludering i organisationer och samhälle bedrivs ofta med hjälp av olika sorters stöd och verktyg. Det kan vara handböcker, modeller, utbildningar, rådgivning eller andra format, som vanligen bygger på vetenskaplig eller praktisk kompetens inom jämställdhet och inkludering. Dessa är traditionellt sett manuella/analoga, i bemärkelsen att de består av tryckt material eller muntliga presentationer och dialoger på en viss fysisk plats. På senare tid har det blivit allt vanligare med digitala stöd och verktyg för jämställdhet och inkludering, i bemärkelsen att de tillgängliggjorts genom informations- och kommunikationsteknologi. Det omfattar webbaserade - ofta interaktiva - mallar, tester, processtöd och utbildningar. I studien utforskas hur sådana verktyg kan utformas, spridas och användas på ett sätt som skapar reell och hållbar förändring i organisationer och samhälle.

Exempel på verktyg som studeras:

Appen Power Up med information och exempel på härskartekniker, plus tips om hanteringsstrategier.

Jämställdhetskartan där könsuppdelad statistik om den privata, offentliga och ideella sektorn – samt de nationella jämställdhetsmålen – visualiseras på en digital karta.

Clusjion som gör det möjligt för medarbetare att anonymt berätta om beteenden och händelser på sina arbetsplatser, vilket sedan sammanställs för att kunna skapa en mer inkluderande organisationskultur. 

Vkna webbutbildning som kompetensutvecklar medarbetare och chefer inom jämställdhet och inkludering genom kortfilmer, animationer och diskussionsövningar.

GOEQUAL som lotsar företag och organisationer genom stegvisa insatser för att välja insatsområde, formulera mål, kartlägga nuläget, genomföra åtgärder och utvärdera resultat.

GoHub som aktiverar chefer och medarbetare att delta i och bidra till förändringsarbetet för jämställda och inkluderande organisationer.

Kontakt

Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet.