Hoppa till innehållet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Framtidsformande Innovationsstöd

Publicerad: 18 november 2016

Framtidsformande Innovationsstöd är en vägvisare för att stötta sociala innovationer/innovatörer och den sociala hållbarheten i alla sorters innovationer. Den kan användas av alla sorters innovationsfrämjare, t.ex. innovationskontor, inkubatorer och science parks.

Framtidsformande Innovationsstöd bidrar till att bredda flödet av idéer, öka mångfalden av innovatörer och skapa hållbar tillväxt bland innovationsfrämjare. På så sätt kan de stötta förverkligandet av innovationer som möter aktuella samhällsutmaningar och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Vägvisaren bygger på lärdomar från nationella och internationella forskningsstudier och praktiska modeller inom innovationsfrämjande, social innovation och social hållbarhet. Den har utvecklats i samverkan mellan innovationsfrämjare, innovatörer, forskare och designers i ett VINNOVA-finansierat projekt 2016-2017. Projektet leddes av Luleå tekniska universitet och genomfördes i samarbete med Swedish Incubators & Science Parks (SISP), Swedish Network for Innovation & Technology Transfer Support (SNITTS), Mötesplats social innovation (MSI), Sveriges kommuner och regioner (SKR), Coompanion Nord, LTU Business, Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Halmstad, WSP Sverige och Geektown Kommunikationsbyrå. 

Kontakt Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet