Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Framtidsformande innovationsstöd

Publicerad: 18 november 2016

Projektets syfte är att utveckla ett guidande koncept för Sveriges innovationsfrämjande aktörer att stötta förverkligandet av sociala innovationer och öka den sociala hållbarheten i alla sorters innovationer.

I projektet har konceptet "Framtidsformande innovationsstöd" utformats som en vägvisare för innovationsfrämjare att stötta förverkligandet av sociala innovationer och öka den sociala hållbarheten i alla sorters innovationer. Målet är att bredda flödet av idéer, öka mångfalden av innovatörer och bidra till en mer hållbar förnyelse, för att kunna lösa aktuella samhällsutmaningar, uppfylla de globala hållbarhetsmålen och uppnå hållbar tillväxt.

Konceptet bygger på lärdomar från nationella och internationella forskningsstudier och praktiska modeller inom innovationsfrämjande, social innovation och social hållbarhet. Det har utvecklats i samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle inom ramen för ett VINNOVA-finansierat projekt 2016-2017. Det har letts av Luleå tekniska universitet och genomförts i samarbete med Kontigo, Swedish Incubators & Science Parks (SISP), Swedish Network for Innovation & Technology Transfer Support (SNITTS), Mötesplats social innovation (MSI), Sveriges kommuner och landsting (SKL), Coompanion Nord, LTU Business, Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Halmstad. 

Kontakt Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet