Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Inkluderande tillväxt i skogssektorn

Publicerad: 23 augusti 2015

I projektet utvecklas kunskap och metoder för jämställdhet och mångfald i Norr- och Västerbottens skogssektor genom innovativ samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle.

Kunskaper & verktyg

Info om projektet

Projektet "Inkluderande tillväxt i skogssektorn genom innovativ samverkan" drivs av Luleå tekniska universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, Klabböle konsult, Skogsstyrelsen, Sveaskog, Skogstekniska klustret, Komatsu Forest, Indexator Rotator Systems, SCA Skog, Länsstyrelsen i Västerbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten. Syftet är att skapa inkluderande tillväxt i Norrbottens och Västerbottens skogssektor genom innovativ samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle. I projektet utvecklar och utbyter dessa kunskap, erfarenheter, metoder och innovation kring jämställdhet och mångfald. Några av de insatser som genomförts är kartläggning och analys av befintliga metoder, workshops för gemensam kunskaps- och metodutveckling, pilotfall i skogsrelaterade företag, samt paketering av lärdomarna i en modell för inkluderande verksamheter.

Nyhetsbrev

Aktiviteter

Tidigare projekt

Finansiärer

EU logotyp 1.jpg
Logga Lst Norrbotten.gif
Logga Region Västerbotten.jpg