Hoppa till innehållet
Innovation

Innovation i civilsamhället

Publicerad: 8 oktober 2016

Luleå tekniska universitet bedriver forskning om ideella och idéburna organisationers innovativa lösningar på aktuella samhällsutmaningar.

Forskningen omfattar kartläggning och analys av exempel på sociala innovationer som utvecklats av ideella/idéburna organisationer i Sverige. Exempelvis Fritidsbanken för kostnadsfri utlåning av sport- och friluftsartiklar. Forskningsresultaten presenteras i denna rapportdenna bok och i denna forskningsartikel.

Innovativ arbetslivsinkludering i civilsamhället

Forskningen omfattar kartläggning och analys av innovativa insatser av ideella och idéburna organisationer för att möjliggöra arbete och sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden. Ett exempel är Street Business där personer i hemlöshet eller missbruk ges möjlighet att försörja sig genom gatuförsäljning, stadsvandringar med mera. Mer info finns här.

Social innovation i Svenska kyrkan

Forskningen omfattar kartläggning och analys av sociala innovationer som utvecklats inom Svenska kyrkans församlingar, stift och kyrkokansli. Ett exempel är St Mary som är en verksamhet för arbetsträning och praktik i församlingar. Ett annat exempel är nätverket Framtiden bor hos oss som förnyar kyrkans verksamheter i mångreligiösa och mångkulturella stadsdelar. Mer info finns här.

Kontakt

Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet

Taggar