Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Innovation i ideell/idéburen sektor

Publicerad: 8 oktober 2016

För att öka kunskapen om ideella/idéburna organisationers utveckling av nyskapande lösningar på samhälleliga och organisatoriska behov driver Luleå tekniska universitet detta forskningsprojekt i samarbete med Svenska kyrkans forskningsenhet, Sensus studieförbund, Ideell Arena, Överenskommelsen, Forum m.fl. Projektet finansieras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Under historiens gång har ideella/idéburna organisationer ständigt utvecklat nya lösningar på organisatoriska och samhälleliga behov, vilka i många fall kommit att permanenteras som en del i samhällets ordinarie utbud av varor, tjänster och verksamheter. Samtidigt omnämns detta sällan i termer av innovation eftersom begreppet främst förknippats med teknisk utveckling, privata företag och enskilda uppfinnare. Genom att lansera begreppet idéburen innovation bidrar projektet till att skapa en sammanhållen förståelse av den idéburna sektorns nyskapande processer och lösningar.

I projektet har bl.a. en nationell enkät genomförts bland landets alla större ideella föreningar om deras utveckling av nytänkande verksamheter, metoder, tjänster m.m. Dessutom har fallstudier genomförts av innovationsutveckling i två rikstäckande organisationer: Sensus studieförbund och Svenska kyrkan. En litteraturstudie av tidigare forskning om innovation i olika samhällssektorer har också genomförts. Resultatet presenteras i form av en bok som lanseras den 27 okt 2017 (se beställningslänk ovan).

Kontakt

Malin Lindberg, professor Luleå tekniska universitet, malin.lindberg(at)ltu.se

Cecilia Nahnfeldt, forskningschef Svenska kyrkan, cecilia.nahnfeldt(at)svenskakyrkan.se

 

Mer info