Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Innovation i ideella sektorn

Publicerad: 8 oktober 2016

Luleå tekniska universitet driver flera forskningsprojekt för att öka kunskapen om hur ideella organisationer utvecklar innovativa lösningar på aktuella samhällsutmaningar.

Ideella organisationer utvecklar ständigt nya lösningar på samhällsutmaningar inom arbetsliv, välfärd, hälsa, idrott och andra områden. I många fall har dessa lösningar permanenterats som en del i samhällets ordinarie utbud av varor, tjänster och verksamheter. Exempelvis uppfanns bibliotek, äldreomsorg, sjöräddning och fairtrade-märkning inom den ideella sektorn (se fler exempel). Några av de forskningsprojekt som Luleå tekniska universitet driver om innovation i ideella sektorn är: 

Idéburen innovation i samhällsutmaningarnas spår

Projektet omfattade kartläggning och analys av exempel på innovationer som utvecklats av ideella organisationer. Exempelvis Fritidsbanken för kostnadsfri utlåning av sport- och fritidsartiklar och Framtiden bor hos oss för att förnya Svenska kyrkans verksamheter i mångreligiösa och mångkulturella stadsdelar. Projektet genomfördes i samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Svenska kyrkans forskningsenhet, Sensus studieförbund, Ideell Arena, Forum, NOD m.fl., med finansiering från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Projektets resultat presenteras i denna bok och i denna forskningsartikel.

Social innovation i den ideella sektorns arbetsliv

Projektet omfattar kartläggning och analys av innovativa insatser av ideella organisationer för att inkludera underrepresenterade och missgynnade grupper i arbetslivet. Ett exempel är St Mary som är en verksamhet för arbetsträning och praktik i Svenska kyrkan. Ett annat exempel är Universellt utformade arbetsplatser som utformar arbetsplatser som fungerar för alla, oavsett skillnader i funktionsförmåga, kompetens eller annat. Projektet genomförs i samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Uppsala universitet, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Svenska kyrkans forskningsenhet och Ideell Arena, med finansiering från Forte. Mer info om projektet finns här.

Social innovation i Svenska kyrkan

Projektet omfattar kartläggning och analys av sociala innovationer som utvecklats inom Svenska kyrkans församlingar, stift och kyrkokansli. Ett exempel är St Mary som är en verksamhet för arbetsträning och praktik i församlingar. Ett annat exempel är nätverket Framtiden bor hos oss som förnyar kyrkans verksamheter i mångreligiösa och mångkulturella stadsdelar. Mer info om projektet finns här.

Kontakt

Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet