Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Innovation i ideella sektorn

Publicerad: 8 oktober 2016

För att öka kunskapen om ideella organisationers utveckling av nyskapande lösningar på samhälleliga och organisatoriska behov driver Luleå tekniska universitet flera olika forskningsprojekt.

Under historiens gång har ideella/idéburna organisationer ständigt utvecklat nya lösningar på organisatoriska och samhälleliga behov, vilka i många fall kommit att permanenteras som en del i samhällets ordinarie utbud av varor, tjänster och verksamheter. Samtidigt omnämns detta sällan i termer av innovation eftersom begreppet främst förknippats med teknisk utveckling, privata företag och enskilda uppfinnare. 

För att öka kunskapen om hur ideella organisationer utvecklar nytänkande lösningar på organisatoriska och samhälleliga behov driver Luleå tekniska universitet flera olika forskningsprojekt. Ett exempel är "Idéburen innovation i samhällsutmaningarnas spår" som genomförts i samarbete med Svenska kyrkans forskningsenhet, Sensus studieförbund, Ideell Arena, Överenskommelsen, Forum m.fl. Projektet finansieras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). I projektet har en nationell enkät genomförts bland Sveriges ideella föreningar om deras utveckling av nytänkande verksamheter, metoder, tjänster m.m. Praktiska exempel på innovationer i den ideella sektorn har dessutom identifierats och analyserats. En litteraturstudie av tidigare forskning om innovation i olika samhällssektorer har också genomförts. Resultaten presenteras i en bok som hittas via länken ovan.

Fler exempel på projekt finns via länken nedan.

Kontakt

Malin Lindberg, professor Luleå tekniska universitet, malin.lindberg(at)ltu.se

 

Mer info