Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Innovation i ideella sektorn

Publicerad: 8 oktober 2016

Luleå tekniska universitet driver flera olika forskningsprojekt för att öka kunskapen om ideella organisationers utveckling av nyskapande lösningar på aktuella samhällsutmaningar.

Ideella organisationer utvecklar ständigt nya lösningar på aktuella samhällsutmaningar inom arbetsliv, välfärd, hälsa, idrott och andra områden. I många fall har dessa lösningar permanenterats som en del i samhällets ordinarie utbud av varor, tjänster och verksamheter. Exempelvis uppfanns bibliotek, äldreomsorg, sjöräddning och fairtrade-märkning inom den ideella sektorn. Exempel på Luleå tekniska universitets forskningsprojekt om innovation i idella sektorn: 

Idéburen innovation i samhällsutmaningarnas spår 

Projektet omfattade kartläggning och analys av exempel på innovationer som utvecklats av ideella organisationer. Exempelvis Fritidsbanken för kostnadsfri utlåning av sport- och fritidsartiklar och Framtiden bor hos oss för att förnya Svenska kyrkans verksamheter i mångreligiösa och mångkulturella stadsdelar. Projektet genomfördes i samarbete med Svenska kyrkans forskningsenhet, Sensus studieförbund, Ideell Arena, Forum, NOD m.fl., med finansiering från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Resultaten presenteras i denna bok.

 

Social innovation i den ideella sektorns arbetsliv

Projektet omfattar kartläggning och analys av innovativa insatser av ideella organisationer för att inkludera underrepresenterade och missgynnade grupper i arbetslivet. Ett exempel är St Mary som är en verksamhet för arbetsträning och praktik i Svenska kyrkan. Ett annat exempel är Universellt utformade arbetsplatser som utformar arbetsplatser som fungerar för alla, oavsett skillnader i funktionsförmåga, kompetens eller annat. Projektet genomförs i samarbete med Ersta Sköndal Bräcke högskola, Svenska kyrkans forskningsenhet och Ideell Arena, med finansiering från Forte. Mer info finns här.

  

Kontakt

Malin Lindberg, professor Luleå tekniska universitet