Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Jämställd regional tillväxt

Publicerad: 25 mars 2018

Luleå tekniska universitet utvecklar kunskaper om könsmönster och jämställdhetsinsatser inom regional tillväxt, med fokus på kompetensförsörjning, arbetsorganisation, företagande och innovation.

I Sverige har regering, regioner och kommuner länge genomfört insatser för att uppnå en jämställd regional tillväxt inom näringsliv, arbetsmarknad, utbildning och andra områden. Sveriges alla regioner har upprättat handlingsplaner för jämställd regional tillväxt och många kommuner har skrivit under den europeiska CEMR-deklarationen. Luleå tekniska universitet bidrar med kunskaper och verktyg i genomförandet av handlingsplanerna och deklarationen.

Bland annat har universitetet anlitats som kunskapsstöd av Region Norrbotten i genomförandet av regionens handlingsplan och av Norrbottens Kommuner i genomförandet av CEMR-deklarationen. Detta innebär att forskare med genusvetenskaplig expertis medverkar som bollplank till projektledare och insatsledare, för att tillvarata tidigare kunskaper och erfarenheter om hur könsmönster kan förstås och förändras. Forskarna har även analyserat regionala strategier för regional utveckling och innovation.

Kontakt

Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet