Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Jämställd regional utveckling

Publicerad: 25 mars 2018

Luleå tekniska universitet studerar och stöttar utvecklingsprocesser för jämställd och hållbar regional utveckling, med avstamp i tidigare forskning om könsmönster och jämställdhetsinsatser.

I Sverige bedrivs många utvecklingsinsatser för jämställd regional utveckling av kommuner, regioner, regering och andra samhällsaktörer. Det omfattar bland annat politiska strategier och praktiska insatser inom näringsliv, arbetsmarknad, utbildning och andra områden. Sveriges alla regioner har upprättat handlingsplaner för jämställd regional tillväxt och många kommuner har skrivit under den europeiska CEMR-deklarationen.

Luleå tekniska universitet bidrar med vetenskapligt kunskapsstöd i genomförandet av handlingsplanerna och deklarationen. Bland annat bedrivs kunskapsstöd till Region Norrbottens genomförandet av den regionala handlingsplanen för jämställd regional tillväxt. Ett annat exempel är kunskapsstöd till Norrbottens Kommuners genomförande av CEMR-deklarationen.

Kunskapsstödet innebär att forskare och samhällsaktörer gemensamt utvecklar nya insikter om hur reell och hållbar förändring kan uppnås, med avstamp i tidigare forskning inom relevanta områden. Det sker genom löpande analyser och diskussioner om de erfarenheter som görs under processens gång.

Kontakt

Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet