Hoppa till innehållet
Orienteringsbok.jpg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Jämställd social innovation

Publicerad: 19 januari 2014

I projektet utforskas metoder för jämställd social innovation, det vill säga nytänkande lösningar för ökad genusmedvetenhet och jämställdhet i organisationer och samhälle.

Projektet genomförs i samarbete med SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, och tre företags- och innovationsfrämjande organisationer: Winnet Sverige, Magma Nord och Leia företagshotell. Det finansieras av innovationsmyndigheten VINNOVA.

Det problem som identifierats av deltagande organisationer och forskare är att Sveriges innovations- och företags- och innovationsfrämjande system främst har förmått att stötta förverkligandet av tekniska produkt- och tjänsteinnovationer i mansdominerade branscher. De deltagande organisationerna har utvecklat mer jämställda och genusmedvetna metoder för innovations- och företagsfrämjande som förmår att stötta en större mångfald av innovatörer och innovationer. Deras erfarenheter sammanförs i projektet till en gemensam förståelse av hur genusdriven social innovation kan bryta rådande könsmönster i företags- och innovationsfrämjande verksamheter.

Kontakt

Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet

Taggar