Hoppa till innehållet
Mångväx.jpg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Mångväxt i industrin

Publicerad: 25 september 2016

MångVäx är ett projekt för mångfald i Norrbottens industriella näringsliv som drivs av IUC Norrbotten tillsammans med Luleå tekniska universitet och Plan Sju kommunikation (numera Konsultbuketten).

Mångväx är ett projekt där företag får direkt affärsnytta av kunskaper och metoder för jämställdhet och mångfald i arbetsliv och näringsliv. Finansiärer är EU:s strukturfond, Länsstyrelsen i Norrbotten län, Norrbottens läns landsting, Luleå kommun, Piteå kommun, Längmanska företagarfonden samt de deltagande företagen.

Luleå tekniska universitet är samverkanspart i projektet med rollen att genusvetenskapligt kvalitetssäkra processen i projektet och företagen utifrån tidigare forskning om genusmönsters karaktär och förändring i organisationer och samhälle. Forskarna medverkar som bollplank till projektledningen under hela processen och utför analyser av företagens utgångsläge och förändring vad gäller medvetenhet, problemformulering och målbild. Det genusvetenskapliga kunskapsstödet kommer att vara till hjälp i att förstå rådande genusmönster, urskilja organisatorisk förändringspotential och hantera de olika former av motstånd som kan uppstå i förändringsprocesser. 

Medverkande forskare

Malin Lindberg, professor i genus och teknik

Kristina Johansson, lektor i arbetsvetenskap

Mer info