Hoppa till innehållet
Modellbild.png
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Modell som visar värdet av sociala innovationer

Publicerad: 29 juni 2018

I samarbete mellan innovationsforskare, innovationsfrämjare och innovatörer har en modell utvecklats för att identifiera och synliggöra det värde som sociala innovationer skapar i samhället.

Som svar på aktuella samhällsutmaningar inom hälsa, arbetsliv, integration m.m. har nytänkande sociala lösningar vuxit fram i Sverige och internationellt. Det upplevs dock vara en utmaning att kommunicera de ekonomiska, sociala och miljömässiga värden som skapas av dessa sociala innovationer till allmänheten, investerare och andra målgrupper. Därför har innovationsforskare, innovationsfrämjare och innovatörer gemensamt utvecklat en modell för att identifiera och presentera dessa värden. Modellen finns i länken ovan.

Medverkande Coompanion Norrbotten, LTU:s innovationskontor, LTU Business, VINNOVA, Geektown Kommunikationsbyrå, BeChange, Write Your Self, Kulturcentrum Ebeneser

Finansiärer Region Norrbotten, Luleå kommun

Kontakt Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet

Taggar