Hoppa till innehållet
Fotograf: Marija Zlata Boznar
Blommor i Slovenien Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

N4C – Networking for Communications Challenged Communities

Publicerad: 9 maj 2008

"N4C – Networking for Communications Challenged Communities: Architecture, Test Beds and Innovative Alliances" är ett forskningsprojekt inom EU:s sjunde ramprogram. Det är ett projekt för Internetutveckling ur ett brukardrivet jämställdhetsperspektiv.

N4C ska arbeta med kommunikationslösningar för områden som i dag saknar täckning, det vill säga dit varken ADSL, satelliter eller 3G når. Den teknik som ska vidareutvecklas är så kallad fördröjningstolerant nätverksteknik (Delayed Tolerant Networking, DTN).

I två områden ska N4C bygga upp testbäddar. Den ena testplatsen ligger i Laponia i norra Sverige och den andra i Kocevje i de Slovenska bergen.

N4C finansieras av EU:s sjunde ramprogram (FP7). Projektet har en totalbudget på cirka 50 miljoner kronor och pågår i tre år.

Relaterade länkar

N4C i radion

Ekot i Sveriges Radio har intervjuat Maria Udén och Caroline Wamala om hur ny teknik ska ge otillgängliga platser Internet i projektet N4C.

Relaterade länkar

Årsrapport maj 2009−april 2010

Nu finns en sammanställning av N4C:s andra verksamhetsår att läsa. I sammanställningen beskrivs den aktuella statusen för projektets mål, tekniker, resultat, affärsplan och spridning. 

Relaterade dokument

Årsrapport maj 2008−april 2009

Nu finns årsrapporten från N4C:s första verksamhetsår att läsa. Där beskrivs hur projektet bland annat har arbetat med arkitektur, applikationer, mjukvara, hårdvara, systemintegration och informationsspridning. 

Relaterade dokument

Workshop i Tromsö

Den 28 jan 2010 genomfördes en workshop i Tromsö, Norge, på temat "Test beds for rural communities and arctic conditions". Workshopen var ett samarbete mellan N4C och The Arctic Council Sustainable Development Working Group project Arctic Action ICT.

Mer info

Rapport till Arktiska rådet

En rapport om N4C skickades till Arktiska Rådets Sustainable Development Working Groups möte i Tromsö den 19-25 oktober 2008. 

Relaterade dokument

Relaterade länkar

Teknisk kick-off i Slovenien

N4C samlades till teknisk kick-off i Slovenien den 22-25 september 2008. Lokal arrangör var Dr. Marija Zlata Boznar och personal hos koncortiets slovenska partner MEIS. Vår (i egenskap av LTU/Koordinator) arrangör var adj.professor Avri Doria. Material om kick-offen kommer att läggas ut på N4C:s hemsida. 

Relaterade länkar