Hoppa till innehållet
Malin Lindberg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nordisk gruvnäring - nya vägar till ökad jämställdhet (SEARCH)

Publicerad: 4 december 2014

Syftet med projekt är att identifiera framgångsfaktorer för jämställdhetsarbete i den mansdominerade nordiska gruvindustrin. Det långsiktiga målet för projektet är att bidra till en hållbar utveckling och ökad konkurrenskraft genom att skapa attraktiva och jämställda arbetsplatser för alla.

Tidsperiod:

1 april 2014 - 30 september 2016

Projektägare:

Luleå tekniska universitet

Finansiär

NordMin

Kort beskrivning av projektet

Syftet med projekt är att identifiera framgångsfaktorer för jämställdhetsarbete i den mansdominerade nordiska gruvindustrin. Det långsiktiga målet för projektet är att bidra till en hållbar utveckling och ökad konkurrenskraft genom att skapa attraktiva och jämställda arbetsplatser för alla.

Om projektet

De nordiska länderna Sverige, Finland och Norge har en lång tradition av gruvdrift och utgör den största metallproducerande region i Europa. Gruvindustrin är en viktig drivkraft för utveckling av den nationella, regionala och lokala ekonomin. Näringen och dess underleverantörer är också betydelsefulla arbetsgivare, inte minst för glesbygden i de norra regionerna i Norden.

Den nordiska gruvindustrin är idag en mansdominerad sektor, och arbetet i gruvan är på många sätt ’manligt kodat’, det vill säga att det förstås som ett arbete för och av män. Gruvdrift har med andra ord en stark koppling till män och ”manlighet”, och kvinnor är i denna miljö fortfarande ett undantag. Idag finns ett uttalat intresse från branschen för ökad jämställdhet. Dessutom så påvisar forskning positiva samband mellan jämställda organisationer, hållbarhet, konkurrenskraft, lönsamhet och hälsa.

Forskare

Lena Abrahamsson, professor vid Luleå tekniska universitet, Sverige

Eira Andersson, bitr. lektor vid Luleå tekniska universitet, Sverige

Lisa Andersson, doktorand vid Luleå tekniska universitet, Sverige

Elisabeth Ljunggren, forskare vid Nordland Research Institute i Bodø, Norge

Helka-Liisa Hentilä, professor vid Uleåborgs universitet, Finland

Leena Soudunsaari, forskare vid Uleåborgs universitet, Finland

Organisationer

LKAB

Boliden AB

Northland Resources

Dannemora Mineral

Kunnskapsparken Bodø AS, Mineral Cluster North

Kontakt

Projektkoordinator Eira Andersson

Luleå tekniska universitet

E -postadress: eira.andersson (at) ltu.se