Hoppa till innehållet
bild
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Optimal ergonomi för städprocesser-metoder och städutrustning

Publicerad: 22 april 2006

Lokalvårdare har många arbetsrelaterade problem och sviktande arbetshälsa vilket leder till arbetsskador, sjukpensionering och hög sjukfrånvaro. Studier har visat att arbetsrelaterade fysiska skador kan kopplas till dåliga arbetsställningar och olämplig ergonomi på arbetsplatser, liksom till olämplig ergonomi på arbetsplatser liksom till olämplig utformning av städverktyg.

SYFTE OCH MÅL

Syftet med detta projekt är i första hand att utforma förebyggande åtgärdsprogram och strategier för att förbättra arbetssituation, hälsa och produktivitet hos lokalvårdare. samt att öka kunskapen om de risker som är förenade med städaktiviteter och tillhörande arbetsmiljöer. För att kunna uppnå en förbättrad hälso- och säkerhetsmedvetenhet hos lokalvårdare och arbetsgivare m.fl. är det också nödvändigt att översiktligt identifiera och utvärdera förekommande städmetoder, verktyg, forskningsresultat, städningskvalitet, inomhusklimat och inverkan på miljön. Förslag på förbättringar av städredskap skall också genomföras

METOD

ergonomiska test av de nya föreslagna åtgärderna genom mätning av:
Maximal syrekonsumtion och hjärtfrekvens
Biomekanisk analys av kroppsställningar
Upplevd ansträngning (intervjuer och enkäter)
Analys av kroppshållning (bland annat med hjälp av avancerade datorhjälpmedel)
Subjektiv bedömning (intervjuer och enkäter) m.m.

RESULTAT

De resultat som förväntas av projektet är:
optimerade arbetsförhållanden
förbättrad arbetstillfredsställelse
minskande arbetsskador
förebyggande av arbetsskador
ökad produktivitet
förbättrad ergonomisk design för städutrustning
förbättrad säkerhet, bekvämlighet och ergonomisk medvetenhet
minskad sjukersättning, och kostnader för läkemedel.
minskad sjukfrånvaro
minskad förtidspensionering

Rupesh Kumar

Doktorand

Rupesh Kumar
Industrial Design
Rupesh.Kumar@ltu.se