Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

People-Tools-Process-Place: Tillgänglighetsdesign för städer och samhällen

Publicerad: 5 april 2019

I projektet People-Tools-Process-Place utvecklas kunskaper och verktyg för tillgängliga och attraktiva städer och samhällen, i samarbete mellan forskare och kommuner.

Genom ett designdrivet tillvägagångssätt utvecklas innovativa lösningar och arbetssätt för social tillgänglighet i fysiska planeringsprocesser. Dessa testas och tillämpas på fysiska platser i Skellefteå och Mölndal. Exempel på perspektiv och metoder som används i projektet är platsinnovation, normkritisk/normkreativ design och medskapande processer.

Projektet leds av Luleå tekniska universitet och genomförs i samarbete med RISE Stadsutveckling, Skellefteå kommun och Mölndals kommun under 2019-2021. Projektet finansieras av VINNOVA inom utlysningen ”Innovationer för ett hållbart samhälle”.

Kontakt

Åsa Wikberg Nilsson, projektledare och biträdande professor i industriell design

Länkar

Handbok för tillgänglig stadsutveckling

Platsinnovation för attraktiva samhällen

NOVA för normkreativ innovation

PRISMA för social hållbarhet i stadsdelsomvandling