Hoppa till innehållet
auto mobile1.jpg

Personalisering av flexibel förarinformation – EFESOS DRIVI

Publicerad: 4 oktober 2012

Den tekniska utvecklingen gör att våra bilar mer och mer börjar likna våra datorer eller våra smartphones som till stor del kan vara inställda och anpassade till användaren. Detta projekt utreder om ett personanpassat förarinterface bidrar till ökad trivsamhet och säkerhet i trafiken.

Forskningsprojektet

Denna forskning är del av det stora projektet EFESOS - Environmental Friendly efficient Enjoyable and Safety Optimized Systems (www.efesos.net) som drivs av Volvo personbilar i samarbete med ett antal svenska lärosäten och forskningsinstitut. Ett flertal forskningsämnen på LTU är inblandade i projektet. Detta delprojektet som innehåller arbetspaketet flexibla displayer kallas DRIVI och tittar på specifikt på förarens interaktion med bilen.

Genomförande och syfte med projektet

Projektet innehåller olika delar, allt från att utreda begreppet personalisering och hur det använts i olika tekniska lösningar, till att utreda förarens olika behov under färden, till att utveckla och testa en prototyp på ett anpassningsbart förargränssnitt i LTU:s körsimulator.

De grundläggande idéerna med projektet är att alla bilförare är olika samt att en nöjd förare är en säker förare. En nöjd förare har tillgång till de funktioner som denne anser sig vara viktiga för stunden, utan att bli störd av funktioner som upplevs överflödiga. Vem som behöver vad bestäms ofta utifrån både användaren själv och den situation denne befinner sig i. I datorer och smartphones med appar används ofta detta tänk, medvetet eller omedvetet. Bakgrundsbilder, ringsignaler och olika applikationer installeras helt beroende på vem som använder datorn eller telefonen. Behöver man en app som t.ex. visar vägen till närmaste restaurang laddar man hem den, upplevs den överflödig raderas den. Detta tänk borde kunna användas på ett säkert och kontrollerat sätt i trafiken för att förbättra förarens upplevelse och minska olyckor orsakade av onödig stress.

Doktorand
Carl Jörgen Normark
, Avdelningen för innovation och design