Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Platsinnovativa stadskärnor

Publicerad: 19 april 2017

I projektet "Attraktiv stadskärna genom platsinnovativa synergier" utvecklas kunskaper och koncept kring platsinnovativa synergier mellan handel och besöksnäring för attraktiva stadskärnor.

Projektet drivs av Luleå tekniska universitet och genomförs i samarbete med Piteå Science Park, Piteå kommun, Kiruna kommun och branschaktörer från centrumhandel och besöksnäring. Finansiärer är Handelsrådet, Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, samt Sparbanken Nord.

Projektets mål är öka kunskapen bland handels- och besöksnäringens aktörer om hur en stadskärna kan bli framtidens upplevelsebaserade mötesplats och omvandla denna kunskap till praktiskt användbara koncept i samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle. Särskilt fokuseras samverkanstrukturer mellan branscher och sektorer, samt handelns och besöksnäringens utvecklingsvillkor utifrån arbetets organisering och digitalisering. Projektet tar avstamp i den expanderande norrländska kuststaden Piteå och kopplas även till Kirunas stadsomvandling.

Kontakt

Malin Lindberg, professor i genus och teknik, malin.lindberg(at)ltu.se

Helena Karlberg, VD vid Piteå Science Park, helena.karlberg(at)piteasciencepark.se