Hoppa till innehållet
RenResurs med loogor finansiärer och partners.JPG

RenResurs

Publicerad: 19 februari 2021

Det är brist på kunniga inom renslakt och styckning. Det här projektets målsättning är att skapa en utbildning som fungerar över landsgränserna i Sápmi. Idén handlar både om resurshushållning och att tillvarata traditionell kunskap.

Hankkeen kohderyhmiä ovat Saamen alueen yrittäjät sekä poronhoitajat yli kansallisten rajojen. taloudellinen sekä ekologinen kannattavuus paranee.

Deltagare, finansiärer och mål

I projektet deltar Sápmi Innovation AB och Lapin ammattikorkeakoulu Oy samt Luleå tekniska universitet (koordinator). Projektet finansieras av EU Interreg Nord Sápmi och medfinansieras av deltagande organisationeri. Svensk nationell medfinansiär är Region Norrbotten. Finsk nationell finansiär är Lapin Liitto.

Målen är: Ett kvalitetssäkrat, jämställdhetsintegrerat kurspaket, där kapacitet och kompetens i Finland möter ett behov identifierat i utvecklingsarbete i norrbottniska samebyar.  En pilotkurs där utbildningen valideras med svenska och finska deltagare. Relationer är etablerade för att kurspaketet ska kunna fortsätta erbjudas, som ett gränsöverskridande gemensamt intresse att verka för utveckling och innovation inom rennäringen med binäringar. Kunskapsbasen för tillvaratagande av biprodukter och slöjdmaterial i renslakt är stärkt.

Aktiviteter under 2021/22

TIPS: Om du vill ha RenResurs nyhetsbrev anmäl dig härhttps://www.simplesignup.se/event/182764

Slutkonferens 16 augusti 2022 på Clarion Sense Hotel i Luleå.

Anmäl dig här: https://simplesignup.se/event/194311 

ingen kostnad för att delta.

OBS! Sessionen 10-12 streamas även. Ange i anmälan om du vill delta elektroniskt eller på plats!

Time

Topic

Speaker

08.30

Coffee and snacks in the lobby

 

09.00

Start and Welcome

Jörgen Normark, LTU, Chair

09.15

Presentation of the RenResurs project participants and structure

Maria Udén, LTU

09.30

The Resource Pool  - A cross-border idea in it´s context

Annelie Päiviö och Kerstin Kemlén, Sápmi Innovation AB

10.00 – 12.00

Theme: Food, reindeer and the future

This section (10-12) is made available on link.

40 min

Voicing indigenous food sovereignty in the global North: Concerns and struggles in Sweden, Finland, Russia and Canada

Ildikó Asztalos Morell, SLU

 

20 min

Reindeer slaughter and direct sales – about the situation in Finland

Mikaela Sauvala

 

20 min

Thoughts about the future of reindeer industry in Sweden

Jan Rannerud, Chair of the Reindeer Industry Delegation at the Sami Parliament of Sweden.

20 min

Nära mat – Norrbotten’s food strategy

Hulda Wirsén, Länsstyrelsen i Norrbotten

20 min

Tid för frågor

Jörgen Normark, LTU, Chair

12.00

Lunch at the Clarion hotel

 

13.00

Our activities and results

Kirsi Muuttoranta, LAMK

13.40

Sámij åhpadusguovdásj – thoughts about the future

Elena Walkeapää, Samernas Utbildningscentrum, Jokkmokk

14.00

NEED FOR DEVELOPMENT!? We collect questions and comments from all participants

Sápmi Innovation AB och Jörgen Normark Chair

14.30

Coffee and snacks in the lobby

 

15.00

Bi-products including handicraft material.

Kirsi Muuttoranta, LAMK

15.30

Gender equality input from RenResurs: Personas

Maria Udén, LTU

16.00

Idea generation – next steps

Sápmi Innovation AB och Jörgen Normark chair

17.00

The meeting is closed.

Jörgen Normark, LTU, Chair

 

WEBBKURSEN BÖRJADE 31 AUGUSTI 2021

Nu startar vi upp utbildningen med ett första webinar med introduktion och genomgång av utbildningsplanen. Vi kommer även att lämna förslag på fortsatta webinar-datum och ta upp andra praktiska frågor.

Så här går webbkursen till: Första gången träffar du kursarrangörerna från Sápmi Innovation AB och Lapin AMK. Det blir praktisk information och kursintro. De följande kurstillfällena bygger på videomaterial med instruktioner, som du får tillgång till. Du kan titta på videorna när det passar - kanske flera gånger. Alla deltagare träffas regelbundet för samtal och frågor med kursens lärare, om det som videorna handlar om. Vi kör parallellt en grupp på svenska och en på finska. Den svenska gruppen kommer att ha handledare och lärare med gedigen erfarenhet, som kompletterar varandra kompetensmässigt. Vi är glada att kunna presentera ett team med Nila Jannok, renskötare med god kunskap om arbetet i praktiken, och Lotta Berg, veterinär och expert inom djurhälsa och djurskydd i samband med slakt. Från projektet deltar Annelie Päiviö och Kerstin Kemlén, båda från Sápmi Innovation AB som handledare för de svenska deltagarna. De har kompetens inom renskötsel och djurhållning, och stort intresse för tillvaratagande av slaktbiprodukter. 

Första träffen blir tisdag 31 augusti kl 18.00-20.00  (svensk tid). När du anmäler dig får du veta hur du kommer med på webbinariet och vi skickar ut mer information till deltagarna under kursens gång (klicka på länk här under).

RenResurs i backspegeln: Genomförda event

Som första utåtriktade aktivitet 2021 var RenResurs värd för ett webinarium med Lotta Berg, chef för SCAW Swedish Center for Animal Welfare. En deltagarkommentar var att det finns behov och intresse bland veterinärer för gränsöverskridande samtal angående djurvälfärd i samband med renslakt. Femtio personer registrerade sig för eventet. En deltagarkommentar var att det finns behov och intresse bland veterinärer för gränsöverskridande samtal angående djurvälfärd i samband med renslakt.

Introwebbinarier maj-juni 2021. Som information för personer som kan vara intresserade av att delta i en onlinekurs och kanske sedan i kursen i Enare, ordnade vi fyra introwebbinarier i maj-juni 2021.

Innehåll: Idén om en gränsöverskridande resurspool - information om kommande webbkurs - tema kvalitet i slakt och styckning. Varje introwebbinarium börjar med en timma på finska och sedan kommer en timma på svenska. Samma starttid räknat i finsk och svensk tid, med andra ord! Varje tema tas upp två gånger: ett tillfälle 08.00 på morgonen och ett tillfälle 19.00 på kvällen.

11 och 21 maj tema Ta tillvara skinn och biprodukter / Teurastuksen sivutuotteet: taljat

26 maj och 3 juni tema 3D-gaming för utbildning i slaktmetod / 3D-virtuaaliteurastamo opetuksessa 

Kontakt

Maria Udén, projektledare och professor i genus och teknik