Hoppa till innehållet
Situerade synergier

Situerade synergier för samskapandet av attraktiva livsmiljöer

Publicerad: 10 mars 2022

Minna Eronen, doktorand i design, är intresserad av samskapande av livsmiljöer. Särskilt dimensionerna och potentialen i gemensamma kreativa materiella och ickemateriella rumsligheter där yrkesverksamma och olika medborgare kan mötas och skapa.

Trots att medborgardialog är ett etablerat koncept, finns det fortfarande behov av innovativa och inkluderande attityder och metoder för att överbrygga klyftor mellan yrkesmänniskor och medborgare. Dessa klyftor har till exempel att göra med stuprörtänkande, skiljande perspektiv och kunskapsbakgrund.

Med utgångspunkt i den urbana aktivisten Jane Jacobs liknelse om att platserna blir till på ett dynamiskt sätt som en dansföreställning där individuella dansare och ensembler gör varandra bättre och på ett mirakulöst sätt formar en helhet, tillämpar denna avhandling teorier om samskapande människocentrerad plats-design, platsinnovation och vardagsestetik kombinerad med deltagarbaserad forskning.

Avhandlingen syftar till att presentera insikter om vad som möjliggör konstruktiva synergier mellan olika erfarenheter och kunskap samt hur dessa kan tillämpas i designprocesser för att samskapa attraktiva livsmiljöer där olika människor kan trivas och frodas.

Kontakt

Minna Eronen, doktorand i design