Hoppa till innehållet
Solar sympoiesis

Solar Sympoiesis

Publicerad: 3 mars 2022

Suzanna Törnroth, doktorand i design, utforskar de sociala världarna i relation till solenergi. Särskilt hur samhället lär sig, anpassar, planerar och frodas i en ständigt föränderlig teknologisk transition som till stor del är immateriell och fristående från vår vardag. En förståelse som kan bana vägar framåt för inkluderande samtal och skapande av framtider.

Världsskapande (world-making) är tanken att olika "världar" kolliderar, påverkar och påverkar varandra. 'Solar sympoiesis' är en doktorsavhandling som utforskar symbiosen mellan mänskliga och materiella världar i relation till övergången till förnybar energi, där världsliga strukturer (dvs design, planering, styrning, media och kultur) dikterar hur ny teknik antas i sitt sammanhang. I avhandlingsarbetet genomförs en serie samarbetsexperiment – allt från performativa workshops med gymnasieungdomar, till transdisciplinära expertintervjuer, till popup-workshops med lokala medborgare och interventioner i utbildning och pedagogiska miljöer. Dessa sessioner belyser sätt på vilka kommunikation och kunskaps(sam)skapande är viktiga vägar där världsskapande med förnybar energi sker.

Med rötter i kollaborativ design och feministiskt ekologiskt tänkande, syftar avhandlingen till att noggrant balansera perspektiven av den situerade materiella miljön med de sociala och relationella händelser som sker i sammanhanget. På ett sätt orienterar avhandlingen sig mot en forskaraktivistisk natur, och söker sätt att bända upp designen av till synes abstrakta och tekniska ämnen till sätt som är inkluderande, påtagliga och lättillgängliga. Avhandlingens bidrag består i:

  • utveckla vägledning mot en demokratisk design- och planeringsprocess för förnybar energi,
  • motivera grundad förändring och anammande genom inkluderande kommunikationsmetoder
  • förbättra holistiskt lärande om hållbarhet och förnybar energi

Publikationer

Data-Center Farming: Exploring the Potential of Industrial Symbiosis in a Subarctic Region.

Design thinking for the everyday aestheticisation of urban renewable energy.

Energy Democracy in Practice: A Participatory Approach to the Community Governance of Renewables.

Kontakt

Suzanna Törnroth, doktorand i design