Hoppa till innehållet
Tacit

Tacit - en forskningsresa bland metoder, processer och kunskap inom grafisk design

Publicerad: 25 februari 2022

Halldór Halldórsson, doktorand i design, skriver Sveriges första avhandling som bygger på grafisk designforskning. Den utgår ifrån den eventuella påverkan som digitalisering har haft på metoder och kunskap inom grafisk design.

Arbetet belyser den tysta kunskap som kännetecknar fältet, med syfte att göra den mer synlig och kommunicerbar. Här visas det att denna tidigare så dolda kunskap kan göras mer tillgänglig, vilket både förstärker designerns professionella identitet samt öppnar upp ämnet för studenter. Utöver det bekräftar forskningen att mångfacetterade designmetoder underlättar konceptuell utveckling och ökar utövarens arbetsglädje, samtidigt som de bidrar till ökad medvetenhet om ämnets bakgrund och historia.

Avhandlingen bygger på experimentella forskningsmetoder och gynnar därmed utvecklingen av metodik inom grafisk designforskning. Förutom att öka vår förståelse av kunskap inom grafisk design öppnar arbetet upp för vidare utforskning av fältets metoder, identitet och taxonomi.

Kontakt

Halldór Halldórsson, doktorand i design