Verifiering av sociala innovationer i Norrbotten

Publicerad: 29 juni 2018

I projektet utvecklas en modell för att verifiera de värden som Norrbottens sociala innovationer skapar för människor, organisationer och samhälle. Modellen utvecklas gemensamt av innovationsforskare, innovationsfrämjare och innovatörer.

I Norrbotten har flera nya sociala innovationer vuxit fram de senaste åren, ofta drivna av kvinnor inom kulturella och kreativa näringar, vilket avspeglar en generell samhällstrend av nytänkande lösningar på aktuella samhällsutmaningar inom hälsa, arbetsliv, integration m.m. Norrbottens innovationsfrämjande system har hittills begränsade erfarenheter och verktyg för att stötta etablering och uppskalning av sociala innovationer, vilket medfört att många sociala innovatörer haft svårt att få rätt sorts stöd. Samtidigt finns en ökande vilja att stötta sociala innovationer och sociala innovatörer bland Norrbottens innovationsfrämjare.

Projektet syftar därför till att öka förmågan hos innovatörer och innovationsfrämjare i Norrbotten att leda och stötta etablering och expansion av sociala innovationer. Syftet uppnås genom att utveckla en verifieringsmodell för social innovation som synliggör de olika sorters värden som dessa skapar för människor och samhälle. 

Medverkande aktörer

Coompanion Norrbotten, LTU:s innovationskontor, LTU Business, VINNOVA, Geektown Kommunikationsbyrå, BeChange, Write Your Self, Kulturcentrum Ebeneser

Finansiärer

Region Norrbotten, Luleå kommun

Kontakt

Malin Lindberg, professor industriell design, malin.lindberg(at)ltu.se