Hoppa till innehållet
Civilingenjörsstudenterna Jakob Holmgren och Tanya Alvarez.

Högsta växeln när innovationspiloterna styr

Publicerad: 18 september 2012

Under sommaren jobbade fyra studenter vid Luleå tekniska universitet som innovationspiloter hos PIEp. Det blev en riktig turbokurs i praktiskt förändringsarbete.
– Det har resulterat i min mest intressanta sommar och ett kommande examensarbete hos företaget, säger Jakob Holmgren som läser sista året industriell ekonomi med inriktning mot kvalitetsteknik vid LTU.

PIEp är ett forsknings- och utvecklingsprogram där fem lärosäten i Sverige förenas. Peter Törlind, chef på avdelningen innovation och design, är drivande från LTU:s sida. Sammanslutningen vill stärka samarbetet med samhället och näringslivet och öka innovationsklimatet. Ett steg i detta är att studenter utbildas i de förändringsprocesser som behövs för att organisationerna ska kunna öka sin innovationsförmåga. De så kallade innovationspiloterna går sedan ut på företagen där de omsätter sina kunskaper i praktiken.

– Studenterna kastas ut i hetluften och får arbeta direkt med ledningsgrupperna. Det är ett effektivt sätt för oss att få ut verktyg och metoder i organisationerna, säger Peter Törlind.

Konkreta metoder för långsiktigt tänk 

Tanya Alvarez pluggar sista året på teknisk design med inriktning mot produktdesign vid LTU. Under åtta veckor jobbade hon med ett företag i Karlstad som producerar byggmoduler.

– Det var väldigt kul att se hur de tog emot de nya metoderna. Företaget har nu lärt sig att analysera problem, att hitta den grundläggande orsaken till dem och att inte gå direkt på lösningen. De insåg att en process som normalt kan ta månader, nu kan lösas mycket snabbare.

– Det spelar ingen roll vilket företag det handlar om. Metoderna är generella och alla behöver dem, säger Jakob Holmgren som arbetade med ett företag i stålindustribranschen tillsammans med en student på teknisk design.

– Vi satte igång ett förändringsarbete som kommer genomsyra hela organisationens innovationsarbete framöver. De fick veta var de är idag, vad de behöver göra och hur de ska påbörja arbetet, fortsätter Jakob Holmgren.

Innovation behöver inte vara krångligt

Tanya Alvarez har förstått betydelsen av att jobba med innovation på företag och hur viktigt det är att alla inom organisationen ser sin egen roll i utvecklingsarbetet. Att alla jobbar tillsammans och mot samma mål.

– Bara då kan utveckling och förbättring uppnås. Det vill jag ta med mig till min framtida arbetsplats. Många ser på innovation som något oerhört stort. Men det kan ofta handla om att kombinera befintliga lösningar på ett nytt sätt, avslutar hon.

PIEp Innovationspiloterna i siffror: I projektet deltog 21 företag, 27 studenter och nio coacher. Under 214 veckor och 8 560 timmar jobbade innovationspilotrena utifrån fem metoder. Totalt gjordes 420 företagsintervjuer som genererade 760 enkätsvar. Dessutom hölls cirka 40 workshops.