Hoppa till innehållet
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Innovation i ideella sektorn

Publicerad: 8 oktober 2016

Luleå tekniska universitet bedriver forskning om ideella och idéburna organisationers innovativa lösningar på aktuella samhällsutmaningar.

Idéburen innovation i samhällsutmaningarnas spår

Forskningen omfattar kartläggning och analys av exempel på innovationer som utvecklats av ideella/idéburna organisationer i Sverige. Exempelvis Fritidsbanken för kostnadsfri utlåning av sport- och fritidsartiklar. Forskningsresultaten presenteras i denna bok och i denna forskningsartikel.

Innovativ arbetslivsinkludering i ideella sektorn

Forskningen omfattar kartläggning och analys av innovativa insatser av ideella och idéburna organisationer för att inkludera underrepresenterade och missgynnade grupper i arbetslivet. Ett exempel är Universell utformning av arbetsplatser som utformar arbetsplatser som fungerar för alla, oavsett skillnader i funktionsförmåga, kompetens eller annat. Mer info finns här.

Social innovation i Svenska kyrkan

Forskningen omfattar kartläggning och analys av sociala innovationer som utvecklats inom Svenska kyrkans församlingar, stift och kyrkokansli. Ett exempel är St Mary som är en verksamhet för arbetsträning och praktik i församlingar. Ett annat exempel är nätverket Framtiden bor hos oss som förnyar kyrkans verksamheter i mångreligiösa och mångkulturella stadsdelar. Mer info finns här.

Kontakt

Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet