Hoppa till innehållet

Kontakta oss

Ämnesföreträdare

Åsa Wikberg-Nilsson

Wikberg-Nilsson, Åsa - Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare, Excellent lärare

Organisation: Design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491342

Professor

Malin Lindberg

Lindberg, Malin - Professor

Organisation: Design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491082
Maria Uden

Uden, Maria - Professor

Organisation: Design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-493023

Adjungerad professor

Lewengard, Johanna - Adjungerad professor

Organisation: Design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Gästprofessor

Anders Warell

Warell, Anders - Gästprofessor

Organisation: Design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491601

Gäst biträdande professor

André Liem

Liem, André - Gäst biträdande professor

Organisation: Design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Universitetslektor

Eva-Lena Bäckström

Bäckström, Eva-Lena - Universitetslektor

Organisation: Design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
David Larsson

Larsson, David - Universitetslektor

Organisation: Design, Innovation och Design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Miller, Maria - Universitetslektor

Organisation: Design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491551
Jörgen Normark

Normark, Jörgen - Universitetslektor, Avdelningschef

Organisation: Design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491480
Lennart Pettersson

Pettersson, Lennart - Universitetslektor

Organisation: Design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491989
Patrick Sundqvist

Sundqvist, Patrick - Universitetslektor

Organisation: Design, Innovation och Design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491274

Forskare

Samo Grasic

Grasic, Samo - Forskare

Organisation: Design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Post doktor

Halldór Halldórsson

Halldórsson, Halldór - Postdoktor

Organisation: Design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-493591

Doktorand

Minna Eronen

Eronen, Minna - Doktorand

Organisation: Design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-493874

Sasik, Resat - Doktorand

Organisation: Design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Martin Åhlén

Åhlén, Martin - Doktorand

Organisation: Design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492434

Universitetsadjunkt

Guzalya Atamuratova

Atamuratova, Guzalya - Universitetsadjunkt

Organisation: Design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491470
Anders Berglund

Berglund, Anders - Universitetsadjunkt

Organisation: Design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492938
Lars Eklöf

Eklöf, Lars - Universitetsadjunkt

Organisation: Design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491682
Fredrik Johansson

Johansson, Fredrik - Universitetsadjunkt

Organisation: Design, Innovation och Design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Liv-Jenny Sandberg

Sandberg, Liv-Jenny - Universitetsadjunkt

Organisation: Design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491450
Johan Wallerström

Wallerström, Johan - Universitetsadjunkt

Organisation: Design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492328
Daniel Öhrling

Öhrling, Daniel - Universitetsadjunkt

Organisation: Design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491075

Forskningsassistent

Suzanna Törnroth

Törnroth, Suzanna - Forskningsassistent

Organisation: Design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491785