Hoppa till innehållet
Åsa Wikberg-Nilsson Foto: Åsa Stubbfält
Åsa Wikberg-Nilsson, biträdande professor i industriell design vid Luleå tekniska universitet, har forskat mycket på de sociala aspekterna på design och olika människors upplevelser av design. Foto: Åsa Stubbfält Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Designforskare invald i The Design Society

Publicerad: 27 november 2019

Åsa Wikberg Nilsson, biträdande professor i industriell design vid Luleå tekniska universitet, har blivit invald i The Design Society, en internationell förening som ska främja designforskningen runt om i världen.

The Design Society har ett antal speciella intressegrupper som jobbar med olika områden inom designforskningen. Åsa Wikberg-Nilsson har blivit invald i den som heter Human behavior in design. Gruppens syfte är att främja kunskap om människans beteende, både när människan själv designar och när människan använder sånt som är designat.

Vad betyder det här för dig och för Luleå tekniska universitet?
– Det är väldigt eftersträvansvärt att få vara med i en sån här grupp. Det gör att Luleå tekniska universitet kan påverka designforskningen och förhoppningsvis synas på designforskningskartan. Vi har en stor bredd i vår designforskning men vi kan bli ännu starkare. Ju fler internationella sammanhang vi kan finnas med i desto bättre.

I vilken riktning vill du påverka designforskningen?
– Jag tycker att det behövs en bättre förståelse för hur människor upplever att interagera med design, som underlag för alla designers. Det räcker inte att sitta framför en dator och rita något utan man behöver komma ut och interagera med människor. Och så vill jag se en större mångfald. Designforskningen behöver en större spridning av forskare med olika upplevelser, erfarenheter och kunskaper.

Vad handlar din forskning om?
– Den handlar mycket om de sociala aspekterna på design och olika människors upplevelser av design. Det relaterar till normkritik, normkreativitet, inkluderande design och co-design.

Kontakt

Åsa Wikberg-Nilsson

Wikberg-Nilsson, Åsa - Biträdande professor

Organisation: Industriell design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491342